فراخوان عمومی صندوق

 • مزایده واگذاری حق بهره‌برداری در مدت معین 27 بنای تاریخی و فرهنگی – اسفند 1402

دانلود متن کامل آگهی به همراه جدول مشخصات بناها (کلیک کنید)

آگهی روزنامه

برای دانلود اسناد مطالعات فنی هر بنا روی عنوان آن کلیک کنید:

فهرست 27 بنای مزایده اسفند 1402

 1. خانه معبودی
 2. کاروانسرای جانانلو
 3. مجموعه کردشت
 4. حمام اوچ دکان
 5. وهاب زاده
 6. خانه آصف
 7. قسمتی از محوطه کوه آتشگاه
 8. خانه رجالیان
 9. کاروانسرای شاه عباسی کرج
 10. کاروانسرای مشیر برازجان
 11. خانه طلوعی فر
 12. چلپی اوغلو
 13. حمام سالار
 14. خانه عطروش
 15. خانه سید محمود بهشتی و فلاح
 16. کاخ خوش ییلاق
 17. خانه فاطمی
 18. خانه میرشهیدی
 19. کاروانسرای گوشه
 20. خانه شفاهی
 21. خانه قریشی
 22. کاروانسرای ورده
 23. کاروانسرای خشکه رود
 24. کاروانسرای کهک
 25. کاروانسرای مشهد میقان
 26. خانه شادمان
 27. خانه شهریاری

 

 


 • مزایده واگذاری حق بهره‌برداری در مدت معین 22 بنای تاریخی و فرهنگی در 12 استان

دانلود متن کامل آگهی به همراه جدول مشخصات بناها (کلیک کنید)

برای دانلود اسناد مطالعات فنی هر بنا روی عنوان آن کلیک کنید:

1. عمارت والي‌كهره در ایلام
2. حمام اوچ دكان در اردبيل
3. خانه منعميان و
4. خانه یدالهي در اصفهان
5. خانه فاطمي در نائين اصفهان
6. خانه معظم‌الملك در چادگان اصفهان
7. كاروانسراى شاه عباسي كرج
8. كاروانسراى رباط سنگی امين آباد فيروزكوه تهران
9. حمام سالار در سلطانیه زنجان
10. مجموعه حشمت‌الشكر در سرخه سمنان
11. خانه ابراهيمي و
12. خانه ميررحيمي و
13. خانه صديق – لطفي در دامغان
14. خانه بهشتي- فلاح و
15. خانه آرازى در قزوین
16. كاخ خوش ييلاق در آزادشهر گلستان
17. خانه فاطمي و
18. خانه ميرشهيدى در گرگان
19. خانه عضدى در گيلان
20. خانه قريشي و
21. خانه شفاهي در آمل
22. كاروانسراى شمش در يزد


 

 • مزایده واگذاری حق بهره‌برداری در مدت معین ده بنای استان لرستان

دانلود متن کامل آگهی به همراه جدول مشخصات بناها (کلیک کنید)

 

نام بنا شهر اسناد مطالعات فنی
خانه بهرامی خرم‌آباد دریافت
خانه پورابوالقاسمی خرم‌آباد دریافت
خانه میرملاس خرم‌آباد دریافت
کاروانسرای گوشه خرم‌آباد دریافت
خانه غروی بروجرد دریافت
خانه روناسی بروجرد دریافت
خانه ایرانپور بروجرد دریافت
خانه بزرگمهر بروجرد دریافت
خانه حریری بروجرد دریافت
خانه مستجاب الدعوه بروجرد دریافت

 

 


 • مزایده واگذاری حق بهره‌برداری در مدت معین ۹ بنای استان اردبیل

دانلود متن کامل آگهی به همراه جدول مشخصات بناها (کلیک کنید)

 

نام بنا شهر اسناد مطالعات فنی
حمام اوچ دکان اردبیل دریافت
کهنه قلعه مشگین شهر دریافت
کاروانسرای قانلی بلاغ مشگین شهر دریافت
خانه وهاب زاده اردبیل دریافت
خانه  شریعت اردبیل دریافت
خانه مبشری اردبیل دریافت
کاروانسرای صائین اردبیل دریافت
خانه آصف اردبیل دریافت
خانه خادم باشی اردبیل دریافت

 


 • دانلود اطلاعات مزایده حق بهره‌برداری هشت بنای تاریخی – عمومی

دانلود متن کامل آگهی به همراه جدول مشخصات بناها (کلیک کنید)

 

استان شهر نام بنا اسناد مطالعات فنی
آذربایجان شرقی تبریز خانه معبودی دریافت
البرز کرج قلعه صمصام دریافت
اصفهان اصفهان قسمتی از طبقه دوم مجموعه میدان امام دریافت
خراسان رضوی تربت حیدریه حمام حاج رئیس دریافت
سمنان شاهرود خانه عطاردی دریافت
قزوین قزوین گراند هتل دریافت
گلستان گرگان خانه فاطمی دریافت
کرمان راور خانه فخری راور دریافت

 


شماره تماس جهت راهنمایی و رفع ابهامات: 
09331515026
09123238803

 • مزایده واگذاری حق بهره‌برداری در مدت معین ده بنای استان لرستان

دانلود متن کامل آگهی به همراه جدول مشخصات بناها (کلیک کنید)

 

نام بنا شهر اسناد مطالعات فنی
خانه بهرامی خرم‌آباد دریافت
خانه پورابوالقاسمی خرم‌آباد دریافت
خانه میرملاس خرم‌آباد دریافت
کاروانسرای گوشه خرم‌آباد دریافت
خانه غروی بروجرد دریافت
خانه روناسی بروجرد دریافت
خانه ایرانپور بروجرد دریافت
خانه بزرگمهر بروجرد دریافت
خانه حریری بروجرد دریافت
خانه مستجاب الدعوه بروجرد دریافت

 

 


 • مزایده واگذاری حق بهره‌برداری در مدت معین ۹ بنای استان اردبیل

دانلود متن کامل آگهی به همراه جدول مشخصات بناها (کلیک کنید)

 

نام بنا شهر اسناد مطالعات فنی
حمام اوچ دکان اردبیل دریافت
کهنه قلعه مشگین شهر دریافت
کاروانسرای قانلی بلاغ مشگین شهر دریافت
خانه وهاب زاده اردبیل دریافت
خانه  شریعت اردبیل دریافت
خانه مبشری اردبیل دریافت
کاروانسرای صائین اردبیل دریافت
خانه آصف اردبیل دریافت
خانه خادم باشی اردبیل دریافت

 


 • دانلود اطلاعات مزایده حق بهره‌برداری هشت بنای تاریخی – عمومی

دانلود متن کامل آگهی به همراه جدول مشخصات بناها (کلیک کنید)

 

استان شهر نام بنا اسناد مطالعات فنی
آذربایجان شرقی تبریز خانه معبودی دریافت
البرز کرج قلعه صمصام دریافت
اصفهان اصفهان قسمتی از طبقه دوم مجموعه میدان امام دریافت
خراسان رضوی تربت حیدریه حمام حاج رئیس دریافت
سمنان شاهرود خانه عطاردی دریافت
قزوین قزوین گراند هتل دریافت
گلستان گرگان خانه فاطمی دریافت
کرمان راور خانه فخری راور دریافت

 


شماره تماس جهت راهنمایی و رفع ابهامات: 
09331515026
09123238803

 • مزایده واگذاری حق بهره‌برداری در مدت معین ده بنای استان لرستان

دانلود متن کامل آگهی به همراه جدول مشخصات بناها (کلیک کنید)

 

نام بنا شهر اسناد مطالعات فنی
خانه بهرامی خرم‌آباد دریافت
خانه پورابوالقاسمی خرم‌آباد دریافت
خانه میرملاس خرم‌آباد دریافت
کاروانسرای گوشه خرم‌آباد دریافت
خانه غروی بروجرد دریافت
خانه روناسی بروجرد دریافت
خانه ایرانپور بروجرد دریافت
خانه بزرگمهر بروجرد دریافت
خانه حریری بروجرد دریافت
خانه مستجاب الدعوه بروجرد دریافت

 

 


 • مزایده واگذاری حق بهره‌برداری در مدت معین ۹ بنای استان اردبیل

دانلود متن کامل آگهی به همراه جدول مشخصات بناها (کلیک کنید)

 

نام بنا شهر اسناد مطالعات فنی
حمام اوچ دکان اردبیل دریافت
کهنه قلعه مشگین شهر دریافت
کاروانسرای قانلی بلاغ مشگین شهر دریافت
خانه وهاب زاده اردبیل دریافت
خانه  شریعت اردبیل دریافت
خانه مبشری اردبیل دریافت
کاروانسرای صائین اردبیل دریافت
خانه آصف اردبیل دریافت
خانه خادم باشی اردبیل دریافت

 


 • دانلود اطلاعات مزایده حق بهره‌برداری هشت بنای تاریخی – عمومی

دانلود متن کامل آگهی به همراه جدول مشخصات بناها (کلیک کنید)

 

استان شهر نام بنا اسناد مطالعات فنی
آذربایجان شرقی تبریز خانه معبودی دریافت
البرز کرج قلعه صمصام دریافت
اصفهان اصفهان قسمتی از طبقه دوم مجموعه میدان امام دریافت
خراسان رضوی تربت حیدریه حمام حاج رئیس دریافت
سمنان شاهرود خانه عطاردی دریافت
قزوین قزوین گراند هتل دریافت
گلستان گرگان خانه فاطمی دریافت
کرمان راور خانه فخری راور دریافت

 


شماره تماس جهت راهنمایی و رفع ابهامات: 
09331515026
09123238803

مزایده‌های عمومی مشارکت و سرمایه گذاری در مرمت و احیای بناهای تاریخی

مزایده عمومی ده بنای استان لرستان: آبان 1402برگزار شده

مزایده عمومی مشارکت و سرمایه‌گذاری در احیای ده بنای تاریخی استان لرستان

 • مهلت دریافت اسناد:               1402/00/00
 • مهلت آپلود اسناد کامل شده:    1402/00/00
 • زمان ارائه ضمانت نامه:           1402/00/00
 • بازگشایی پاکت‌های مزایده:       1402/00/00
مزایده عمومی نه بنای استان اردبیل: آبان 1402برگزار شده

مزایده عمومی مشارکت و سرمایه‌گذاری در احیای ده بنای تاریخی استان لرستان

 • مهلت دریافت اسناد:               1402/00/00
 • مهلت آپلود اسناد کامل شده:    1402/00/00
 • زمان ارائه ضمانت نامه:           1402/00/00
 • بازگشایی پاکت‌های مزایده:       1402/00/00
مزایده عمومی هشت بنای تاریخی: آبان 1402برگزار شده

مزایده عمومی مشارکت و سرمایه‌گذاری در احیای ده بنای تاریخی استان لرستان

 • مهلت دریافت اسناد:               1402/00/00
 • مهلت آپلود اسناد کامل شده:    1402/00/00
 • زمان ارائه ضمانت نامه:           1402/00/00
 • بازگشایی پاکت‌های مزایده:       1402/00/00