امضای تفاهم نامه همکاری مشترک صندوق توسعه و احیا و شهرداری نیاسر

این تفاهم نامه در پی سفر یک روزه مدیرعامل صندوق توسعه و احیا به استان اصفهان (۲۳ دی ماه ۱۴۰۰) و در راستای به رسمیت شناختن اهمیت فرآیندهاي اقتصادي در حفاظت و توسعه یکپارچه بافت تاریخی فرهنگی کهن باغ شهر نیاسر شهرستان کاشان، به منظـور شناسایی و معرفی ظرفیت هاي اقتصادي نهفته واجد ارزش و همچنین گسترش و تحکیم همکاري هاي فیمابین، امضا شد.
هادی میرزائی مدیرعامل صندوق توسعه و احیا در حاشیه این برنامه گفت: همکاري با شهرداري در تسهیل اعطاي فعالیت به بناها و اماکن شناسایی شده و همچنین انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران در چارچوب قوانین و مقررات در مدت زمان معین و معرفی آن به نهادهاي محلی و کنترل کننده ذینفع از جمله اهداف این تفاهم نامه است.
او تاکید کرد: فرهنگ سازي در راستاي احیاء بافت تاریخی فرهنگی شهر نیاسر و جلب حمایت و همراهی همه دی نفعان، گسترش خانه هاي خلاق صنایع دستی، جلب مشارکت سرمایه گذاران و هدایت آن ها به سمت احیاء بناهاي تاریخی و همچنین تأمین تسهیلات لازم به منظور استقرار فعالیت هاي اقتصادي مناسب در بناهاي شناسایی شده در زمینه صنایع دستی و فرش دستباف از جمله خروجی های این تفاهم نامه خواهد بود.

احسان کوزه گر شهردار نیاسر نیز با اشاره به اینکه دفتر نمایندگی در راستاي وظایف صندوق در اماکن گردشگري و تاریخی نیاسر ایجاد خواهد شد گفت: شناسایی و معرفی بناهاي داراي امکان بهره برداري اقتصادي و درآمدزایی به نفع توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی بافـت تـاریخی فرهنگـی نیاسر به صندوق و استفاده از ظرفیت صندوق در تعیین فعالیت و کاربري بناهاي تاریخی از جمله زمینه های همکاری مشترک بین طرفین است. او شناسایی و معرفی سرمایه هاي انسانی فعال در زمینه هاي صنایع فرهنگی و خلاق مسـتقر در نیاسر را از دیگر زمینه های همکاری عنوان کرد و افزود: بر اساس این تفاهم نامه شناسایی و معرفی متقاضیان سرمایه گذاري در زمینه فعالیت هاي تعریف شده و همکاري در بهسازي و نوسازي بافت تاریخی به ویژه بناهاي مربوط به صندوق و حریم هاي آن، عملیاتی می شود.
گفتنی است به منظور سیاست گذاري، برنامه ریزي، هماهنگی و نظارت بر اجراي مفاد تفاهم نامه، کارگروهی متشکل از دو نفر از نمایندگان تام الختیار معرفی شـده از سوي هر یک از طرفین تفاهم نامه تشکیل خواهد شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *