وبلاگ

اولین جلسه از سلسله‌های نشست‌های روایت احیا / روایت احیای خانه‌های تاریخی آبشنگ و عابدیان در اصفهان مرور شد

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه و احیا، اولین جلسه از سلسله‌های نشست‌های روایت احیا که با حضور محمدرضا قانعی، بهره‌بردار خانه‌های تاریخی عابدیان و ... ادامه مطلب