فرصت های سرمایه گذاری

کاروانسرای گوشه

عنوان فرصت سرمایه گذاری کاروانسرای گوشه نوع تاسیسات گردشگری اقامتی_ پذیرایی محل اجرای پروژه استان:                                            لرستان                 شهرستان:     خرم آباد نوع بسته سرمایه گذاری ایجادی:                                     بازسازی:  ... ادامه مطلب

خانه ابوالقاسمی

عنوان فرصت سرمایه گذاری خانه ابوالقاسمی نوع تاسیسات گردشگری اقامتی_پذیرایی محل اجرای پروژه استان:                                            لرستان                 شهرستان:     خرم آباد نوع بسته سرمایه گذاری ایجادی:                                     بازسازی:  *                 ... ادامه مطلب

خانه عضدی

عنوان فرصت سرمایه گذاری خانه عضدی نوع تاسیسات گردشگری موزه (با تاکید بر موسیقی و مردم شناسی سیاهکل) با پذیرایی وابسته محل اجرای پروژه استان:       ... ادامه مطلب

خانه حاج آخوند

عنوان فرصت سرمایه گذاری خانه حاج آخوند نوع تاسیسات گردشگری پذیرایی محل اجرای پروژه استان:                                     کرمانشاه                       شهرستان:      کرمانشاه نوع بسته سرمایه گذاری ایجادی:                                     بازسازی:    *               ... ادامه مطلب