استان اصفهان

خانه منعمیان

  عنوان فرصت سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری در مرمت ،احیاء ، نگهداری و واگذاری حق بهره‌برداری بناي تاريخي خانه منعمیان نوع تاسیسات گردشگری خانه خلاق با ... ادامه مطلب

خانه بهرامی نژاد

عکس پروژه عنوان فرصت سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری در مرمت ،احیاء ، نگهداری و واگذاری حق بهره‌برداری بناي تاريخي خانه بهرامی نژاد نوع تاسیسات گردشگری فرهنگی ... ادامه مطلب