استان اصفهان

حمام شاه؛ اصفهان، استان اصفهان

نشانی اصفهان، میدان امام، بازار مخلص، جنب بانک سپه مساحت 1000 مترمربع سرمایه­گذار آقای شهریار شکرانی حجم سرمایه­گذاری 34/153/000/000ریال کاربری حمام ایرانی(بهداشتی درمانی)، فرهنگی(موزه حمام) ... ادامه مطلب

خانه یداللهی

عنوان فرصت سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری در مرمت ،احیاء ، نگهداری و واگذاری حق بهره‌برداری بناي تاريخي خانه یداللهی نوع تاسیسات گردشگری فرهنگی و پذیرایی محل ... ادامه مطلب