عنوان فرصت سرمایه گذاری کاروانسرای دالکی
نوع تاسیسات گردشگری
فرهنگی پذیرایی اقامتی
محل اجرای پروژه
استان:  بوشهر                                              شهرستان: دشتستان(شهر دالکی)
نوع بسته سرمایه گذاری
ایجادی:                                     بازسازی:  *                 توسعه:
صاحب فرصت سرمایه گذاری

 

صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی

شماره تلفن: 33992010

آدرس: تهران، میدان بهارستان، عمارت تاریخی مسعودیه

مزایای اجرای پروژه
نیاز منطقه و ایجاد توسعه
مهمترین جاذبه های منطقه/محدوده اطراف پروژه آبگرم دالکی،رود دالکی، پل مشیر
نوع مالکیت
خصوصی:                        دولتی: P                 سایر با ذکر نوع:
مساحت پروژه
عرصه 3000 متر مربع  اعیان1850 متر مربع
تاسیسات زیربنایی موجود

 

برق:  –      آب:  –       راه دسترسی:    –        گاز:   –         وسایل ارتباطی:

سایر:

 

نحوه سرمایه گذاری

داخلی:

 

  • واگذاری و بهره­برداری
شرح پروژه:
آثار زیبایی این کاروانسرا در 23 کیلومتری شمال شهر برازجان و در کنار راه قدیمی شیراز به بوشهر و در وسط »شهر دالکی« بر جای ماندهاسااات، این بنا ازاواخر دوره قاجاریه وجود دارد و به نام کاروانسااارای »دالکی« معروف اسااات. این اثر ارزشااامند به د ستور م شیرالدوله والی وقت فارس و تو سط شخ صی به نام محمد رحیم بنا شد. این کاروان سرا از جمله بناهای حیاط دار چهار ایوانی اسات که فرم رایج معماری وقت در آن رعایت شادهاسات. حیاط مرکزی آن دارای ابعادی در اندازه 7/30 × 30/60 اسات. پیرامون کاروانسرا دو ردیف بنا وجود دارد که در بخش پیشین اتاقهایی موجود است که بدون واسطه به داخل حیاط راه مییابند. این اتاقها یك اتاقك کوچك را نیز در پیش دارند. در بخش پشاااتی تاالرهای ساااتون داری اسااات که به منظور نگهداری چهار پایان یا اصطالحاً اصطبل ایجاد شدهاست. عمده مصالح تشکیل دهنده آن قلوه سنگهای رودخانهای و مالت گچ است. در چهار گوشاه بیرونی کاروان سارا برجهایی قرار گرفته که به وسایله درگاه کوچکی به فضاای داخلی کاروان سارا راه پیدا میکردند. این برجهای مدور دارای تزیینات گچبری هستند. به منظور دید پاسداران کاروان سرا، روزنه هایی در این برجها منظور شدهاست. این بنا که در یك طبقه بوده در چندین مرحله مورد مرمت واقع شده است
نقشه هوایی :

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *