مزایده عمومی / ظرفیت درآمدزایی پنج بنای تاریخی تهران، افزایش می‌یابد

مزایده عمومی / ظرفیت درآمدزایی پنج بنای تاریخی تهران، افزایش می‌یابد

به گزارش روابط عمومی «صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری اماکن تاریخی و فرهنگی»، مزایده عمومی «آگهي مزايده‌ی عمومي ساخت، خرید، نصب سازه و تجهیزات تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی با رعایت شئونات اثر درداخل و خارج بناهای تاریخی» برگزار می‌شود.

با برگزاری این مزایده عمومی از سوی صندوق توسعه و احیا، ظرفیت اقتصادی تبلیغات و اطلاع‌رسانی در پنج بنای تاریخی و فرهنگی تهران شامل کاخ نیاوران، مجموعه فرهنگی تاريخی سعدآباد، مجموعه جهانی كاخ گلستان، موزه ملی ايران و موزه فرش فعال می‌شود.

گفتنی است هدف از برگزاری این نوع مزایده‌ها، جذب سرمایه‌گذار برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی در مجموعه میراث فرهنگی است.

مزایده‌هایی از این دست، با ایجاد شرایط رقابتی، هم کیفیت خدمات بناهای تاریخی و فرهنگی را ارتقا می‌بخشد و هم امکان درآمدزایی بیشتر از میراث فرهنگی را برای دولت و خزانه عمومی فراهم می‌کند.

مدل قرارداد

لازم به ذکر است راه‌اندازی این ظرفیت‌ها در بناهای تاریخی، به صورت BOLT یا ساخت، مالکیت، اجاره، انتقال انجام می‌شود؛ در این نوع قرارداد، یک شرکت خصوصی یا فرد حقیقی، تسهیلاتی را در زمین‌های عمومی اجاره‌ای، طراحی، تامین مالی و ایجاد می‌کند و تسهیلات را در طول مدت اجاره به کار می گیرد و سپس مالکیت را به سازمان دولتی منتقل می‌کند.

در این مدل قرارداد، بدون درگیر شدن منابع دولتی، از سرمایه بخش خصوصی در راستای منافع عمومی استفاده می‌شود و پروژه‌های بزرگ ملی با بهره‌وری و سرعت بالا، اجرا می‌شود.

متن آگهی مزایده

متن رسمی آگهی که در روزنامه‌های رسمی کشور و همچنین سایت ستاد ایران منتشر شده است، به همراه جداول آن در ادامه ارائه می‌شود.

 

آگهي مزايده‌ی عمومي ساخت، خرید، نصب سازه و تجهیزات تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی با رعایت شئونات اثر درداخل و خارج بناهای تاریخی(BOLT)
شماره مزایده ۵۰۰۲۰۳۰۱۲۱۰۰۰۰۲۰

صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستبافت و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی که موسسه ای وابسته به وزارت میراث فرهنگی،گردشگی و صنایع دستی می‌باشد در نظر دارد به منظور ساخت، خرید، نصب سازه و تجهیزات تبلیغاتی و اطلاع رسانی با رعایت شئونات اثر درداخل و خارج بناهای تاریخی ، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال کلیه تجهیزات و سازه‌ها به صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، در قالب قرارداد سرمایه‌گذاری به شرح جدول ذیل و طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده، از طریق مزایده عمومی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir و طی تشریفات مزایده به اشخاص (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید.

تمامی مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده‌گران و همچنین کمیته فنی و بازرگانی در زمان بازگشایی پاکت ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است علاقه‌مندان به شرکت در تمامی مزایدات و مناقصات صندوق توسعه و احیاء مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را انجام دهند.

لذا از كليه‌ واجدين صلاحيت و درخواست‌كنندگان دعوت مي‌شود از تاريخ نشر آگهي، اسناد مزايده را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسsetadiran.ir یا پايگاه اينترنتي صندوق توسعه و احياء (chre.ir ) و يا پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات و مزایدات ( iets.mporg.ir ) دريافت نموده و طبق زمان بندی ذیل مدارک مربوطه را تکمیل و نسبت به درج پاکت ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسsetadiran.ir اقدام نمایند.

نام و نشانی مزایده‌گزار : صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به آدرس تهران، میدان بهارستان، خیابان اکباتان، عمارت مسعودیه، ساختمان صندوق احیاء / شماره تلفن ۰۲۱۳۳۹۹۲۰۱۶ و ۰۲۱۳۳۹۹۲۰۱۷ ( اداره سرمایه گذاری – داخلی ۳۲۶ )

 

نوع تضمین شرکت در مزایده ( پاکت الف ) : “تضمین شرکت در مزایده” فقط به صورت ضمانت‌نامه‌ی بانكي و يا پرداخت نقدي به شماره‌ی شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۶۶۰۶۳۷۵۰۶۹ IR بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران به نام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی – تمركز وجوه سپرده‌ی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی قابل واریز خواهد بود. مدت اعتبار ضمانت‌نامه‌ی بانكي تضمین شرکت در مزایده مي‌بايست با مدت اعتبار پيشنهادها (۶ماه) برابر باشد. پیشنهادهایی که برای مدت کمتری اعتبار داشته باشند، رد خواهند شد.

 

مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد : از ۸ صبح روز یکشنبه ۲۵/۰۴/۱۴۰۲ لغایت تا ساعت ۱۹ روز یکشنبه ۰۸/۰۵/۱۴۰۲

 

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : ساعت ۱۹روز دوشنبه ۲۳/۰۵/۱۴۰۲

 

زمان برگزاری کمیسیون مزایده : پیشنهادهای واصله در ساعت ۱۰صبح روز ­شنبه ۲۸/۰۵/۱۴۰۲در جلسه کمیسیون مزایده واقع در خیابان آزادی، نبش بزرگراه یادگارامام، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سالن فجر و از طریق درگاه سامانه تدرکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir باز و خوانده می شود.

 

زمان و محل ارائه ضمانت نامه : اصل ضمانتنامه معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار تا ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه ۲۵/۰۵/۱۴۰۲ به دستگاه مزایده گزار به آدرس تهران، میدان بهارستان، خیابان اکباتان، عمارت مسعودیه، ساختمان صندوق احیاء دبیرخانه تسلیم نموده و رسید آن را دریافت کنید.

 

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :۰۲۱۱۴۵۶ سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) setadiran.ir

 

حضور شرکت کنندگان و یا نمايندگان تام الاختيار آنها با ارایه‌ی معرفي‌نامه در جلسه‌ی گشايش پيشنهادها اختیاری است.

 

تنها به پیشنهاد یا پیشنهادهای ارسالی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ترتیب اثر داده می شود.

 

شركت در مزايده و دادن پيشنهاد تحت هيچ شرايطي حقي براي شركت‌كننده ايجاد نخواهد كرد و صندوق احیاء در رد يا قبول يك يا كليه‌ی پيشنهادها مختار است.

 

هزینه‌ی درج آگهی در روزنامه ،کارشناس رسمی دادگستری از برنده‌ی مزایده اخذ خواهد شد.

 

ساير جزیيات و اطلاعات در اسناد مزايده درج شده است و برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه هایir و saabta.irمراجعه شود.

تذکر۱ : پیشنهاد دهنده می بایست قیمت پیشنهادی خود را به صورت اجاره بهای ماهیانه در زمان برگزاری مزایده درج نماید و ملاک قیمت ها در پاکت ج، مبلغ اجاره بهای ماهیانه پیشنهادی می باشد. درج پیشنهاد قیمت به اشکال دیگر از جمله سالیانه یا روزانه موجب رد پیشنهاد خواهد بود.

تذکر۲ : در صورت دریافت نکردن سند مزایده در آخرین مهلت اعلام شده (ساعت ۱۹ روز یکشنبه ۰۸/۰۵/۱۴۰۲) از سامانه ستاد الکترونیک دولت، متقاضی نمی‌تواند اسناد مدارک خود را برای مزایده بارگزاری و شرکت کند.

سخن پایانی: رسالت و ماموریت صندوق

لازم به ذکر است جذب مشارکت مردمی در احیای میراث فرهنگی و تاریخی، یکی از مهم‌ترین رسالت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که بر عهده صندوق توسعه و احیا گذاشته شده است.

برخلاف برخی فضاسازی‌ها و شیطنت‌های رسانه‌ای، مالکیت آثار تاریخی تا ابد متعلق به دولت است و این آثار قابل انتقال و فروش نیستند. این صندوق به دور از هیاهوی سیاسی و جنجال‌های رسانه‌ای تلاش می‌کند با دنبال کردن رویکردی تخصصی، میراث فرهنگی کشور را از دستبرد حوادث، مصون نگه دارد و با جذب مشارکت مردمی، روح زندگی را در این اماکن از نو جاری کند.

نوشته مزایده عمومی / ظرفیت درآمدزایی پنج بنای تاریخی تهران، افزایش می‌یابد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی صابتا|اخبار بناهای تاریخی. پدیدار شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *