عنوان فرصت سرمایه گذاری عمارت موسی خانی
نوع تاسیسات گردشگری
اقامتی پذیرایی
محل اجرای پروژه
استان:   کرمان                                                         شهرستان: شهربابک
نوع بسته سرمایه گذاری
ایجادی:                                     بازسازی: ▪                  توسعه:   
صاحب فرصت سرمایه گذاری

 

صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی

شماره تلفن: 33992010

آدرس: تهران، میدان بهارستان، عمارت تاریخی مسعودیه

مزایای اجرای پروژه
احیای بنا و فرهنگ بومی منطقه، اشتغال زایی و…
مهمترین جاذبه های منطقه/محدوده اطراف پروژه
ارزشمند ترين نقطه جغرافيايي اين شهرستان ميمند است که با قريب ده هزار سال قدمت، به عنوان يکي از بنا های شگفت انگيز جهان است.
نوع مالکیت
خصوصی:                       دولتی:  ▪             سایر با ذکر نوع:
مساحت پروژه
مساحت زمین:    ۷۵۰۰ مترمربع      زیربنا: 2300 مترمربع

 (۵۲۰۰ متر مربع باغ عمارت)

 

تاسیسات زیربنایی موجود

 

برق: دارد      آب: دارد        راه دسترسی: دارد     گاز: دارد           وسایل ارتباطی:  خودرو ،…      

سایر:

 

نحوه سرمایه گذاری

داخلی:

 

  • واگذاری و بهره­برداری
شرح پروژه:
بنای عظيم عمارت موسي خاني از جمله بناهای دوران قاجار است که توسط موسي خان پسر شيخ الملک ساخته شده است. بنای عمارت موسي خاني از جمله ابنيه مسکوني اعياني و حاکم نشين شهربابک است که از 2 بخش اندروني و بيروني تشکيل شده است. اين بنا دارای 7000 متر مربع زير بنا و 60 اطاق کوچک و بزرگ است. ورود به اندروني اين بنا از جبهه جنوبي امکان پذير است. بدين نحو که در پشت سر در، هشتي تقسيم واقع شده است که با 90 درجه زاويه و گذشتن از داالني طوالني به حياط خانه راه مي يابيم . در ضلع شمالي حياط مرکزی، ايوان در محور و باريکه ها و سه دری ها در طرفين آن به صورت قرينه واقع شده اند. در ضلع جنوبي بنا با توجه به موقعيت زمين صرفا طاقنما هايي ايجاد شده است. در اضالع شرقي و غربي نيز در محور پنج دری و در طرفين آن راهرو ها و سده دری به صورت قرينه قرار دارند. برج مدور آجری نيز در گوشه شمال غربي فضای اندروني قرار دارد که بخش فوقاني آن دارای تزئينات کنگره ای است.

2 بادگير بزرگ نيز در اضالع شرقي و شمالي بنای عمارت وجود داشته است که امروزه فقط بخشهايي از آنها باقي مانده اند. در بخش مياني حياط مرکزی فضای اندروني حوض بزرگ مستطيل شکلي وجود دارد که پيرامون آن را باغچه ها در بر گرفته اند. در منتهي اليه ضلع غربي بنا و در پشت پنج دری ايوان، فضای بيروني قرار دارد. اين بخش از بنا نيز فضای مستطيل شکل مجزايي است که در اضالع شمال جنوبي و غربي آن و در امتداد ديوار، حصار، طاقنماهايي در ارتفاعي پايين تر ايجاد شده اند. پلکان آجری مدور ضلع جنوب شرقي تنها راه دسترسي به فضای فوقاني ديوار است . در ضلع شرقي فضای بيروني نيز ايوان در محور و سه دری ها به صورت پيش آمدگي در طرفين آن قرار دارد. در جلوی اين بخش از بنا حوض بزرگ ديگری وجود دارد ورود به اين بخش از بنا نيز در ضلع شمالي حياط و از ميان طاق نما ها امکان پذير است.

شايد بتوان يکي از داليل اهميت بنای زيبای عمارت موسي خاني را، تزئينات زيبای آن دانست که به صورت تزئينات گچ بری و سيم گل در بخش های مختلف نمای ساختمان اجرا شده است. مهمترين تزئينات گچبری اجرا شده در اين بنا عبارتند از نقوش حيواني )کبوتر( ، نقوش گياهي )سرو، گل و بوته( و نقوش هندسي )شمشه، قاب بندی(.

نقشه هوایی :

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *