عنوان فرصت سرمایه گذاری خانه بانگ توکلی
نوع تاسیسات گردشگری اقامتی پذیرایی فرهنگی
محل اجرای پروژه استان:   آذربایجان شرقی                                                         شهرستان:  اهر
نوع بسته سرمایه گذاری
ایجادی:                                     بازسازی: ▪                  توسعه:   
صاحب فرصت سرمایه گذاری

 

صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی

شماره تلفن: 33992010

آدرس: تهران، میدان بهارستان، عمارت تاریخی مسعودیه

مزایای اجرای پروژه
احیای بنا و فرهنگ بومی منطقه، اشتغال زایی و…
مهمترین جاذبه های منطقه/محدوده اطراف پروژه
باغ هرندی، کتابخانه ملی، خانه اوشیدری
نوع مالکیت
خصوصی:                       دولتی:  ▪             سایر با ذکر نوع:
مساحت پروژه مساحت زمین:    1575 مترمربع      زیربنا: 1200 مترمربع
تاسیسات زیربنایی موجود

 

برق:       آب:        راه دسترسی:      گاز:            وسایل ارتباطی:  خودرو ،…      

سایر:

 

نحوه سرمایه گذاری

داخلی:

 

  • واگذاری و بهره­برداری
شرح پروژه:
 قدمت اين بنا بيش از 250 سال مي باشد. بنا مربوط به دوره قارجاريه و احتماال در زمان پادشاهي فتحعلي شاه قاجار بوده است و از آن زمان تاکنون اين بنا پا برجاست. در حال حاضر اين خانه را بنام خانه بانگ توکلي مي شناسند. چند نسل از اين خانواده در بنای فوق زندگي کرده اند.

پلان بنا به صورت حياط مرکزی و از نوع اندروني مي باشد. دو درب ورودی بنا در ضلع شرقي آن واقع شده است. ورودی اصلي بنا در ضلع شرقي مشرف به هشتي مي باشد که سقف آن دارای کاله فرنگي بوده اما کاله فرنگي آن به کلي تخريب شده است .نوع کاله فرنگي تخريب شده روی هشتي با نوع کاله فرنگي سقف حوضخانه از نظر معماری و تزئينات يکي بوده است. درب ورودی اصلي بنا در جای فعلي نبوده و دقيقا اول هشتي باز مي شده که در حال حاضر جای آن تغيير يافته است. ضلع شرقي بنا شامل 2 اتاق ميهمانخانه، صندوق خانه، اتاق نشيمن، انباری، بارخانه در دو طبقه، مطبخ که به کلي تخريب شده و زير زمين که کامال مسدود شده است و راه پله و توالت مي باشد. اين بنا دارای جوی آب روان که آب آن از قنات مويدی )جوی مويدی( تامين شده و از ضلع جنوب شرقي و از زير انباری واقع در همين ضلع مي گذشته است و در طول حياط و به سمت ضلع شمالي آن در حرکت بوده است که آبياری کل باغچه های موجود در حياط خانه از آن صورت مي گرفته است که البته اين جوی آب در حال حاضر به کلي خشك شده است و فقط مسير آن قابل رويت است. ضلع جنوبي بنا شامل سه دری، و صندوقخانه که مشرف به اتاق سه دری است و يك تاالر مي باشد که البته اين تاالر در حال حاضر توسط ديواری از حياط جدا شده است. که قبال ديوار فعلي نبوده و اين ديوار در حدود 20 سال اخير ساخته شده است. ضلع جنوب غربي بنا شامل: حوضخانه، که يکي از درهای آن به حياط کوچکي باز مي شود و گاوگرد و نيز يك توالت که در داخل حياط است همچنين درب گاوگرد نيز به اين حياط باز مي شود عملکرد اتاق گاوگرد بدين گونه بوده که چرخ دنده بزرگي را به گاوی که درون اين اتاق مي گشته متصل مي کردند و در اثر چرخيدن گاو به دور اتاق آب را از چاه استخراج مي کردند.

ضلع غربي بنا شامل يك مطبخ است که مشرف به گاوگرد مي باشد و درون اين مطبخ تلمبه ای نيز موجود است. عالوه بر مطبخ دو اتاق و يك تاالر نيز در اين ضلع مي باشد که البته اين تاالر در زمان خود درب نداشته است و درب فعلي آن الحاقي است. ضلع شمال غربي بنا شامل راه پله، انباری، حمام مي باشد که البته جنب راه پله اين بنا راهرويي موجود بوده که ادامه آن در قسمت ديگر اين خانه قرار داشته که در حال حاضر مسدود شده است. و آن قسمت از بنا در گذشته بخشي از همين خانه بوده که امروزه ورثه آن را تفکيك کرده اند. ضلع شمالي بنا شامل يك اتاق که مشرف به تنبلخانه است، و يك اتاق پنج دری که دربهای آن در حال حاضر توسط تيغه ای کامال مسدود شده اند. يك اتاق صندوقخانه نيز در اين قسمت مي باشد که ورودی های اين اتاق نيز کامال توسط تيغه حذف شده اند. اين بنا دارای دو زير زمين مي باشد که هر دو توسط تيغه ای آجری مسدود شده اند که طبق تحقيقات انجام شده يکي از اين زيرزمين ها در ضلع جنوب شرقي بنا بوده و با پنجاه پله به قنات زير زميني ختم مي شده است. زير زمين دوم کامال زير اتاق و صندوق خانه ضلع جنوب شرقي بنا مي باشد.

نقشه هوایی :

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *