همه مطالب

برگزاری مزایده بناهای استان مرکزی در نیمه اول سال جاری / حفاظت و احیای بناهای تاریخی، بزرگترین انتفاع دولت از واگذاری بناهاست / رویکرد صندوق احیا در واگذاری بناهای تاریخی آگاهانه است

برگزاری مزایده بناهای استان مرکزی در نیمه اول سال جاری / حفاظت و احیای بناهای تاریخی، بزرگترین انتفاع دولت از واگذاری بناهاست / رویکرد صندوق احیا در واگذاری بناهای تاریخی آگاهانه است

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه و احیا، محمود مرادی نراقی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: با همکاری صندوق ... ادامه مطلب