مجتمع گردشگری

کاروانسرای رباط سفید،کاروانسرای دیمه لو،کاروانسرای قزلق؛ گرگان،استان گلستان

کاروانسرای رباط سفید کاروانسرای قزلق کاروانسرای دیمه لو نشانی گرگان، در مسیر جاده توسکستان، شاهکوه مساحت کاروانسرای قزلق (310مترمربع) کاروانسرای دیمه لو(400مترمربع) کاروانسرای رباط سفید ... ادامه مطلب

کاروانسرای زعفرانیه

عنوان فرصت سرمایه گذاری کاروانسرای زعفرانیه نوع تاسیسات گردشگری خدماتی بین راهی محل اجرای پروژه استان:      خراسان رضوی-کیلومتر30 جاده سبزوارمشهد – روستای زعفرانیه                                               شهرستان:         سبزوار         ... ادامه مطلب

کاروانسرای برازجان

عنوان فرصت سرمایه گذاری کاروانسرای برازجان نوع تاسیسات گردشگری فرهنگی، اقامتی، پذیرایی محل اجرای پروژه استان:  بوشهر                                              شهرستان: برازجان            نوع بسته سرمایه گذاری ایجادی:                                     بازسازی:                   ... ادامه مطلب