بومگردی

کاروانسرای هجیب

عنوان فرصت سرمایه گذاری کاروانسرای هجیب نوع تاسیسات گردشگری پذیرایی اقامتی- بومگردی محل اجرای پروژه استان:       قزوین                                                     شهرستان:    بویین زهرا                نوع بسته سرمایه گذاری ... ادامه مطلب

کاروانسرای خرزان

عنوان فرصت سرمایه گذاری کاروانسرای خرزان نوع تاسیسات گردشگری پذیرایی اقامتی- بومگردی محل اجرای پروژه استان:   قزوین                                                         شهرستان:     کوهین              نوع بسته سرمایه گذاری ایجادی:     ... ادامه مطلب