استان کرمان

خانه شترگلو؛ ماهان، استان کرمان

نشانی کرمان، شهر ماهان، خیابان جهاد مساحت 3000 مترمربع سرمایه­گذار پهنه آسمان تابان (آقای کرباسی و منصوری) حجم سرمایه­گذاری 10/000/000/000ریال کاربری فرهنگی پذیرایی میزان اشتغالزایی ... ادامه مطلب

خانه فخری راور

عنوان فرصت سرمایه گذاری خانه فخری راور نوع تاسیسات گردشگری فرهنگی اقامتی پذیرایی محل اجرای پروژه استان:   کرمان                                                         شهرستان: راور نوع بسته سرمایه گذاری ایجادی:     ... ادامه مطلب