استان کرمانشاه

حمام نظام؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه

نشانی کرمانشاه، خیابان مدرس، کوچه تکیه بیگلربیگی، کوچه صارم الدوله مساحت 550مترمربع سرمایه­گذار آقای داود فهیمی حجم سرمایه­گذاری 4/070/000/000ریال کاربری بهداشتی، درمانی (حمام سنتی)، فرهنگی، ... ادامه مطلب

خانه حاج آخوند

عنوان فرصت سرمایه گذاری خانه حاج آخوند نوع تاسیسات گردشگری پذیرایی محل اجرای پروژه استان:                                     کرمانشاه                       شهرستان:      کرمانشاه نوع بسته سرمایه گذاری ایجادی:                                     بازسازی:    *               ... ادامه مطلب