استان مازندران

خانه رمدانی؛ ساری، مازندران

نشانی مازندران ، ساری، محله آب انبار نو مساحت 600متر مربع سرمایه­گذار محسن عزیزی حجم سرمایه­گذاری 2/150/000/000ریال کاربری فرهنگی، پذیرایی میزان اشتغالزایی 6 نفر دوره ... ادامه مطلب

خانه عبادی آمل

  عنوان فرصت سرمایه گذاری خانه عبادی آمل نوع تاسیسات گردشگری محل اجرای پروژه استان:   مازندران                                                         شهرستان:     آمل             نوع بسته سرمایه گذاری ایجادی:                                     بازسازی:     √  ... ادامه مطلب

خانه شفاهی آمل

عنوان فرصت سرمایه گذاری خانه شفاهی آمل نوع تاسیسات گردشگری محل اجرای پروژه استان:   مازندران                                                         شهرستان:     آمل             نوع بسته سرمایه گذاری ایجادی:                                     بازسازی: √    ... ادامه مطلب