استان لرستان

کاروانسرای گوشه

عنوان فرصت سرمایه گذاری کاروانسرای گوشه نوع تاسیسات گردشگری اقامتی_ پذیرایی محل اجرای پروژه استان:                                            لرستان                 شهرستان:     خرم آباد نوع بسته سرمایه گذاری ایجادی:                                     بازسازی:  ... ادامه مطلب