استان سمنان

خانه حشمت الشکر؛ سرخه، استان سمنان

نشانی استان سمنان،سرخه،بلوارانقلاب،خیابان فیض،خیابان ایمانی نسب مساحت 1600 مترمربع سرمایه­گذار خانم ریحانه فهیم گیلانی حجم سرمایه­گذاری 19/890/000/000ریال کاربری فرهنگی ،اقامتی ، پذیرایی میزان اشتغالزایی 8 ... ادامه مطلب