استان خوزستان

خانه تیزنو؛ دزفول، استان خوزستان

  نشانی خوزستان، دزفول، محله قلعه جاده ساحلي مساحت 460مترمربع سرمایه­گذار آقای  احمد علی طالبیان حجم سرمایه­گذاری 6/664/000/000 ریال کاربری فرهنگی، هنری، پذیرایی میزان اشتغالزایی ... ادامه مطلب