استان خراسان رضوی

کاروانسرای مهر

عنوان فرصت سرمایه گذاری کاروانسرای مهر نوع تاسیسات گردشگری فرهنگی _ اقامتی_ پذیرایی محل اجرای پروژه استان:       خراسان رضوی  _جاده تهران مشهد_کیلومتر50 غرب سبزوار                                                   شهرستان:     ... ادامه مطلب

کاروانسرای زعفرانیه

عنوان فرصت سرمایه گذاری کاروانسرای زعفرانیه نوع تاسیسات گردشگری خدماتی بین راهی محل اجرای پروژه استان:      خراسان رضوی-کیلومتر30 جاده سبزوارمشهد – روستای زعفرانیه                                               شهرستان:         سبزوار         ... ادامه مطلب

حمام حاج رئیس

عنوان فرصت سرمایه گذاری حمام حاج رئیس نوع تاسیسات گردشگری حمام محل اجرای پروژه استان:      تربت حیدریه بخش مرکزی شهر انتهای خیابان روحبخش مجاور بازارهای ... ادامه مطلب