استان بوشهر

عمارت ملک؛ بوشهر، استان بوشهر

نشانی بخش جنوبی شهر حاشیه خلیج فارس مساحت 1168 متر مربع سرمایه­گذار محمد امین صفایی حجم سرمایه­گذاری 43/000/000/000 ریال کاربری فرهنگی، اقامتی، پذیرایی میزان اشتغالزایی ... ادامه مطلب

خانه نجفی؛ بوشهر، استان بوشهر

نشانی بوشهر، خیابان ساحلی، محله شیخ سعدون مساحت 690 متر مربع سرمایه­گذار بهرام عنایتی حجم سرمایه­گذاری 25/765/000/000 ریال کاربری فرهنگی، پذیرایی با رویکرد خانه خلاق ... ادامه مطلب

خانه آذین؛ بوشهر، استان بوشهر

نشانی بوشهر، خیابان ساحلی محله قدیمی کوتی میدان کوتی مساحت 343 متر مربع سرمایه­گذار بهرام عنایتی حجم سرمایه­گذاری 20/303/000/000 ریال کاربری فرهنگی، اقامتی، پذیرایی میزان ... ادامه مطلب