استان اردبیل

حمام پيرزرگر؛ اردبیل، استان اردبیل

نشانی میدان شهدا- خیابان امام خمینی-محله پیرزرگر-روبروی مسجد پیرزرگر مساحت 1200 متر مربع سرمایه­گذار عبدالله آذری حجم سرمایه­گذاری 15/025/000/000 ریال کاربری بهداشتی درمانی(حمام ایرانی)، پذیرایی ... ادامه مطلب