استان آذربایجان شرقی

مجموعه کردشت

عنوان فرصت سرمایه گذاری مجموعه کردشت نوع تاسیسات گردشگری فرهنگی هنری- اقامتی- پذیرایی- بهداشتی درمانی( مجتمع گردشگری بین راهی) محل اجرای پروژه استان:   آذربایجان شرقی             ... ادامه مطلب