معرفی بالاترین مقام مسئول

معرفی بالاترین مقام مسئول

دکتر حسین ساری، سرپرست صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی