مدیریت در یک نگاه

مدیریت فنی و اجرایی

آقای علی‌محمد فصیحی نایینی

اطلاعات فردی و برخی از سوابق و فعالیت‌ها:

 • متولد سال ۱۳۶۰
 • کارشناس مرمت و احیا بناهای تاریخی
 • کارشناس ارشد معماری
 • پژوهشگر دکتری مدیریت
 • کارشناس میراث فرهنگی استان اصفهان در سال ۱۳۸۳
 • مسئول دفتر فنی و امور قراردادهای اداره کل استان اصفهان در سال ۱۳۸۵
 • ناظر ستادی پروژه‌های مرمتی استان اصفهان در سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹
 • مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان برخوار سال‌های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۶
 • مشاور مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۱
 • مسئول ارزیابی عملکرد و بهره‌برداری اداره کل استان اصفهان در سال‌های ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۲
 • کارشناس ستادی فنی و اجرایی صندوق توسعه و احیا در سال ۱۴۰۲
 • سرپرست مدیریت فنی و اجرایی صندوق توسعه و احیا در سال ۱۴۰۲
Fasihi-700x400