مدیریت در یک نگاه

مدیر واحد فنی و اجرایی

آقای دکتر مهدی رئیسی

 

برخی از سوابق و فعالیت‌ها:

 • مدرس دانشگاه‌های کشور از ۱۳۸۴-۱۴۰۲ در رشته‌های مرمت و معماری
 • مدرس دانشگاه‌های کشور از ۱۳۸۴-۱۴۰۲ در رشته های مرمت و معماری
 • دکتری معماری از دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۳
 • عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و مسئول رشته مرمت ۱۳۹۴-۱۳۹۸
 • عضو موسس ایسکارسای ایران ۱۳۹۲-۱۳۹۳
 • دبیر بخش سازه های سنتی در آخرین کنگره معماری و شهرسازی ایران
 • عضو شورای فنی صندوق احیاء ۱۳۹۷-۱۳۹۸
 • طراح و مجری بیش از ۱۵ کارگاه آموزشی ساخت معماری سنتی ایران در اقصا نقاط کشور
 • همکار و ناظر اجرایی کارگاههای مرمت ۱۳۸۰-۱۳۸۸
 • برگزارکننده بیش از ۴۰ سمینار مرمت و احیای ابنیه و بافتهای تاریخی ۱۳۹۴-۱۳۹۸
 • طراح و مجری سازه های بومی نوین مانند اقامتگاه موقت، مسکن، بوم‌گردی، گلخانه، آب شیرین کن خورشیدی و نظائر آن