مدیریت در یک نگاه

معاون فنی و اجرایی :

آقای سید هادی رضوی

شرح وظایف

– پيشنهاد سیاست­های اجرایی وتدابی رفنی مربوطبه احياء و بهره ­برداري از بناهای تاريخي و اماكن فرهنگي

– برنامه ­ریزی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) و انجام اقدامات لازم برای مرمت، احیاء، هدایت ونظارت فنی، متناسب برایاحیاء و بهره برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخي و فرهنگی قابل احیاء در فهرست آثار قابل واگذاری صندوق احیاء

– تعیین کاربری بناها و اماكن تاريخي فرهنگي با توجه به ويژگي­هاي، تاريخي، فرهنگي، هنري، عملكردي، سازه­اي و نحوه تعامل اثر با محيط فرهنگي، اقليمي، اجتماعي و اقتصادي پيرامون آن.

– شناسايي، تفكيك وطبقه‌بندي بناها و اماكن تاريخي -فرهنگي قابل احیاء و انجام مطالعات پايه و مستندسازي با هماهنگی و همکاری واحدهای ذیربط

شماره تماس

33992015 و 33945599

technical@chre.ir