مدیریت در یک نگاه

مدیر واحد توسعه مدیریت

سرپرست: آقای مسعود ابراهیمی

 

برخی از مهم‌ترین سوابق:

  • قائم مقام و دستیار ویژه مدیر عامل صندوق توسعه و احیا

33992016 – 021

داخلی 111

Masud_Ebrahimi-low