مدیریت در یک نگاه

مدیر واحد اقتصادی و سرمایه‌گذاری

آقای علی اصغر رمضانی‌نژاد

 

برخی از مهم‌ترین سوابق و فعالیت‌ها:

  • ریاست کارگروه تسهیل و رفع موانع سرمایه‌گذاری، تولید و کارآفرینی
  • ریاست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شمیرانات و شمال تهران
  • نماینده سازمان میراث فرهنگی در سازمان همکاری های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی (ایفیک)
  • معاون توسعه و مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران
  • مدیر اجرایی نخستین جشنواره اقوام و عشایر ایران
  • عضو هیات عالی نگارش طرح ملی آمایش سرزمین در حوزه گردشگری
  • مشاور حوزه میراث فرهنگی و گردشگری آیت ا… رییسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (ستاد ایران قوی)
  • رییس ستاد مرکزی و استان تهران
Ramezani_Nejad