مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق احیاء

شهاب طلایی شکری

، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی