فنی و اجرایی

معرفی مدیر فنی و اجرایی

مدیر فنی و اجرایی

شرح وظایف

– پيشنهاد سیاست­های اجرایی و تدابیر فنی مربوطبه احياء و بهره‌­برداری از بناهای تاريخی و اماكن فرهنگی

– برنامه‌ریزی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) و انجام اقدامات لازم برای مرمت، احیا، هدایت ونظارت فنی، متناسب برای احیا و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخي و فرهنگی قابل احیاء در فهرست آثار قابل واگذاری صندوق احیا

– تعیین کاربری بناها و اماكن تاريخي فرهنگي با توجه به ويژگي­هاي، تاريخي، فرهنگي، هنري، عملكردي، سازه­اي و نحوه تعامل اثر با محيط فرهنگي، اقليمي، اجتماعي و اقتصادي پيرامون آن.

– شناسايي، تفكيك وطبقه‌بندي بناها و اماكن تاريخي -فرهنگي قابل احیاء و انجام مطالعات پايه و مستندسازي با هماهنگی و همکاری واحدهای ذیربط

شماره تماس

33992015 و 33945599

technical@chre.ir


اداره نظارت بر پروژه ها

شرح وظایف
– پایش دوره ای شاخص ها و دستورالعمل هاي ناظر بر نحوه تعيين كاربري بناها و اماكن فرهنگي- تاريخي، واگذار شده از طرف صندوق احیاء، با توجه به ویژگی های تاریخی، فرهنگی، هنری، کالبدی، سازه ای، طبیعی، اجتماعی و محیطی و عملکرد تاریخی آثار
– نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي مرمت، احياء و بهره برداري از بناها و اماكن و بافت های تاريخي- فرهنگي واگذار شده از طرف صندوق احیاء 
– نظارت و اتخاذ تدابیر و ایجاد شرایط لازم بر حسن اجرای قوانین، مقررات و آئین نامه ها، قراردادها و کنوانسیون های ملی و بین المللی در مورد احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و اماکن فرهنگی واگذار شده از طرف صندوق احیاء   
– بررسي و تصويب طرح هاي مرمت، احياء، تجهيز، بهره برداري و نگهداري از بناها و اماكن تاريخي- فرهنگي واگذار شده توسط صندوق احیاء
– انجام اقدامات لازم جهت جلوگيري از تغييركاربري و بهره برداري های بلامجوز از بناهای تحت اختیار صندوق احیاء
شماره تماس

33992015 و 33945599داخلی150


اداره فنی و طراحی

•  اداره فنی و طراحی   
شرح وظایف
– تهیه و گردآوری اطلاعات جهت ایجادپایگاه داده ها و اطلاعات تخصصی- فنی با قابلیت دسترسی برای سطوح مختلف مخاطبين بمنظور معرفی فعالیت های صندوق و ارائه اسناد و مدارك علمي و خدمات به پژوهشگران و مراجعه کنندگان
– شناسايي و حمايت از مشاوران، پيمانكاران و صاحبان مشاغل مرتبط با مرمت، احیاء، تجهیز و بهره برداری از اماکن تاریخی فرهنگی و جامعه ذینفعان
– ایجاد مرکز اسناد وبانک اطلاعاتی مربوط به بناهای تحت اختیار صندوق احیاء (مطابق با مصوبات هیأت وزیران و بناهای شناسایی شده)و بروزرسانی مستمر آن و نظارت بر نحوه مبادله اسناد و مدارك پروژه ها در چارچوب مقررات مربوط.
– گردآوری منابع علمی و پژوهشی، مجلات معتبر داخلی و خارجی و زمینه‌سازی مشارکت و حضور صندوق در سمینارهای مرتبط در داخل و خارج از کشور
– همكاري و مشاركت با سایر واحدهای داخلی صندوق در تهیه گزارش ها، كارنامه علمی-پژوهشي و دستورالعمل ها
– همكاري و هماهنگي با مؤسسات تحقيقاتي و مراكز دانشگاهي در ارتباط با پژوهش های مرتبط با فعالیت های صندوق احیاء
شماره تماس
33992015 و 33945599

کنترل پروژه

• کنترل پروژه
شرح وظایف
– بررسی و پیگیری وضعیت پیشرفت پروژه‌ها با توجه به برنامه زمانبندی کلی
– مستندسازی گزارش  های مربوط به پروژه های واگذار شده صندوق احیاء وتهيه گزارش‌ها یادواری 
– پایش و بروز رسانی بانک اطلاعاتی پروژه ها و نگهداری یک نسخه الکترونیکی اسناد و مدارک فنی پروژه 
– کنترل و بروز رسانی برنامه زمانبندی پروژه ها (MSP) بر اساس گزارش های دریافتی از ناظرین ستادی 
– محاسبه و آنالیز تأخیرات پروژه 
شماره تماس
33992015 و 33945599

ماتریس کاربردی بناها