شرح وظایف

دفتر بازاریابی و مطالعات اقتصادی:

مطالعه و تعيين اولويت هاي سرمايه ‌گذاري در بخشهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

بررسي مطالعات مكاني‌يابي، امكان سنجي، توجيه فني و اقتصادي طرح‌هاي ارائه شده از طرف سرمايه‌گذاران بخش‌هاي دولتي و غيردولتي

انجام مطالعات امكان سنجي طرح‌ها براي شناسايي فرصت‌هاي سرمايه گذاري در كشور.

تدوين و طراحي بسته‌هاي سرمايه گذاري براي ارائه به متقاضيان سرمايه‌گذاري

همكاري در مذاكرات سرمايه‌گذاري با منشاء داخلي و يا خارجي، تهيه و تنظيم تفاهم ‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي سرمايه‌گذاري

برگزاري همايش و نمايشگاه‌هاي جلب سرمايه گذاري از طريق ارائه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري

شركت در همايش‌ها و نمايشگاه‌هاي جلب سرمايه‌گذاري در داخل و خارج از كشور با رعايت سياستهاي راهبردي سازمان

انجام مطالعات مورد نياز براي توسعه سرمايه‌گذاري در بخشهاي مرتبط با سازمان

تعامل و هماهنگي با معاونين ستادي و ادارات کل استان ها براي بهبود عملکرد و تهيه بسته هاي اجرايي سرمايه گذاري و تدوين بسته هاي فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش هاي سازمان

انجام مطالعات تطبيقي در راستاي بدست آوردن روشهاي نوين جذب سرمايه‌گذاري

دفتر ارزیابی طرح‌ها و نظارت بر بهره برداری:

تدوین، ابلاغ و اجرای شیوه نامه بهره برداری قراردادهای سرمایه گذاری جدید

تهيه و تصویب فرم‌هاي ارزيابي مورد نياز جهت نظارت در زمان بهره‌برداري.

بررسی طرحهای بهره برداری ارائه شده در کمیته فنی و بازرگانی

تدوين سيستم نظارتي پويا بر جريان بهره برداري مجموعه های در حال بهره برداری و یا آماده بهره برداری

بررسی تهیه طرحهای بهره‌برداری و طرحهای احیاء ارائه شده

تدوین ساختار و تشکیل کمیته طراحی داخلی و تجهیز بناهای تاریخی متشکل از افراد متخصص در حوزه های معماری داخلی، هتلداری و پذیرایی، مرمتی و فرهنگی اجتماعی با رویکرد ملی در ذیل معاونت سرمایه گذاری .

کمیته فنی بازرگانی (جهت امتیازدهی به طرح بهره برداری شرکت کنندگان در مزایده های واگذاری)

بررسی و نظارت بر عملکرد بناهای در حال بهره برداری

صدور مجوز بهره برداری موقت و دائم برای بناهای تاریخی

دفتر حمایت از بهره برداران، تسهیلات و تامین منابع:

بررسي طرح‌هاي توسعه به منظور تدوين برنامه حمايتي مورد نياز آنها

شناسايي منابع مالي داخلي و خارجي مورد نياز و ايجاد زمينه جذب آنها و تهيه و تنظيم بانكهاي اطلاعاتي مرتبط

برقراري ارتباط مستمر با بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري به منظور رفع مشكلات و تجهيز و تأمين منابع مالي مورد نياز

صدور مجوزها، ارائه تسهيلات و حمايتهاي قانوني از طريق تدوين دستورالعمل‌هاي مورد نياز و ابلاغ آنها به واحدهاي استاني و جمع‌آوري اطلاعات مربوط به آنها، تحليل و بررسي نتايج و تصميم‌گيري در اين باره

تهيه پيش‌نويس تصويب نامه‌هاي سرمايه‌گذاري و پيگيري تا اخذ مصوبه هيأت وزيران و پيگيري لازم از دبيرخانه شورايعالي ميراث فرهنگي و گردشگري در خصوص موارد مرتبط با اين شورا

ايجاد بانكهاي اطلاع رساني به سرمايه گذاران در خصوص نتايج مطالعات انجام شده، فرصتها و بسته‌هاي سرمايه‌گذاري، قوانين و مقررات و نحوه ارائه تسهيلات و حمايت‌هاي قانوني از سرمايه‌گذاران

پيگيري لازم براي اجرايي شدن قوانين حمايتي، معافيت‌ها و مصوبات مجلس، دولت و شورايعالي ميراث فرهنگي و گردشگري و ساير مراجع قانوني در راستاي توسعه سرمايه گذاري

تدوين و ابلاغ ضوابط و استانداردهاي مربوط به سرمايه‌گذاري در صندوق

شناسايي موانع و محدوديت‌هاي موجود در كشور در مسير سرمايه گذاري مرتبط با صندوق و ارائه راه‌كار و پيشنهادهاي عملي براي رفع آنها

نظارت بر نحوه انجام مطالعات مرتبط با سرمايه‌گذاري و مطابقت آنها با اسناد بالادست و قوانين برنامه‌اي و سند چشم ‌انداز

همكاري نزديك با سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران براي جذب سرمايه‌گذاران

برنامه‌ريزي و پيگيري در تأمين منابع مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري با مشاركت بخش خصوصي داخلي و خارجي براي احياء و بهره‌برداري مناسب از اماكن و بناهاي تاريخي

فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت بخش خصوصي و غير دولتي براي گسترش سرمايه‌گذاري