روابط عمومی و امور بین الملل

روابط عمومی و امور بین الملل

خانم افسانه عزیزی
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل  
شرح وظیفه امور بین الملل صندوق احیا و بهره برداری بناهای تاریخی :
*- فراهم نمودن شرايط لازم براي توسعه روابط و همكاريهاي متقابل با سازمانها و ارگانهاي دولتي و خصوصی ذي ربط كشورهای خارجی و برنامه‌ريزي مبادله هيأتهاي تخصصی بين دو كشور جهت گسترش همکاریهای مرمت ، احیا و بازسازی بنا های تاریخی فیمابین
*- مطالعه و بررسي اسناد مربوط به اجلاسها، كنفرانسها و رويدادهاي بين‌المللي و منطقه‌اي مرتبط با فعاليتهاي صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی جهت اجرایی نمودن اسناد و تفاهم نامه های منعقده فیمابین مربوط به فعالیتهای صندوق
* – برنامه ريزي، انجام اقدامات و هماهنگي‌هاي لازم جهت شركت در مجامع و گردهمائي‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي مربوطه
* – شناسائي و برقراري روابط با سازمان‌هاي بين‌المللي تخصصي مرتبط با فعالیتهای صندوق و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم جهت برقراري ارتباط و مبادله اطلاعات و اسناد
* – شناسايي بناهای حائز شرایط جهت مرمت ، احیا و بازسازییدر کشورهای خارجی كه مي‌توانند موضوع همكاري بين‌المللي قرار گيرند و انجام اقدامات اجرایی لازم با در نظر گرفتن چارچوبهای بین المللی
* – زمينه‌سازي و پشتيباني براي حضور مؤثر صندوق در منطقه و جهان
* – فعال كردن انجمنهاي دوستي ايران و كشورهاي خارجي براي انعكاس رسالت صندوق و فرصتهای سرمایه گذاری به جوامع خارجي و جذب سرمایه گذار خارجی
* – جلب همكاري ايرانيان خارج از كشور و برنامه‌ريزي براي مشاركت فعالانه آنان در فعاليت‌هاي صندوق به منظور جذب سرمایه های خارجی
* – بررسي، اعلام نظر و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم و حمايت براي عضويت صندوق در سازمان‌هاي بين‌المللي ذيربط
* – بررسي ايجاد دفاتر نمايندگي سازمان در خارج از كشور در چارچوب قوانين و مقررات مربوط جهت معرفي توانمنديها و پتانسيل‌هاي داخل و برقراري ارتباط متقابل با طرفهاي ذي ربط خارجي با همكاري ساير حوزه و ارگانهاي مربوط
* – فراهم نمودن شرايط لازم براي معرفي فعالیتهای صندوق و فرصت های سرمایه گذاری در سطح بين المللي
* – برنامه ريزي و انجام امور تشريفاتي لازم براي حضور هيأتهاي رسمي اعزامی از طرف صندوق در برنامه ها و نشستهاي بين المللي (اعم از دو يا چند جانبه) و نيز براي استقبال و پذيرايي از هيأتهاي رسمي ساير کشورها و ارگانهاي تخصصي بين المللي مدعو صندوق با هماهنگي واحدهاي ذيربط
* – شناسايي فرصتهاي آموزشي (کوتاه و بلند مدت) در سطح کشورها و سازمانهاي تخصصي بين المللي، انجام اقدامات و هماهنگي لازم براي معرفي مديران و کارشناسان بخشهاي مرتبط صندوق جهت استفاده از اين فرصتها با هماهنگي مراجع ذي ربط .
* – برگزاری تورهای آشنا سازی هیاتهای دیپلماتیک خارجی و سرمایه گذاران خارجی از بناهای مورد نظر صندوق جهت معرفی فعالیتهای صندوق و جذب سرمایه گذاران خارجی با هماهنگی واحد های زیربط سازمان متبوع
شماره تماس:
02133110315
پست الکترونیک:
info@chre.ir