دفتر مدیر عامل

شرح وظایف دفتر مدیرعامل

 مدیر حوزه مدیرعامل

خانم رقیه بهرام نژاد

شرح وظایف دفتر مدیرعامل:

– برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی لازم بین کلیه واحدهای مؤسسه.

– هماهنگی فعاليتها و عملکرد افراد تحت سرپرستی و اعمال راهنماييهای لازم به منظور پيشبرد و حسن اجرای وظايف از سوی مدیرعامل. – ایجاد مکانیزم های مناسب جهت پیگیری مکاتبات در واحدهای مختلف .

– تهیه و تنظیم برنامه ملاقات کارکنان , مسئولین و سایر مراجعین با مدیرعامل مؤسسه .

– فراهم آوردن زمينه هاي لازم جهت حسن ارتباط متقابل مردم ، كاركنان و مديران با مدیرعامل مؤسسه.

– ارتباط مستمر با حوزه ریاست و معاونت های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

– رسیدگی به امور مراجعان حوزه دفتر مدیریت و ارائه راهنماییهای لازم به آنان.

– انجام امور ارجاعی از سوی مدیرعامل اعم از مکاتبات , ارجاعات , ملاقاتها و ابلاغ دستورات صادره به معاونین و مشاورین و سایر مسئولین ذیربط و در صورت لزوم پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی .

– برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت شرکت مدیرعامل در جلسات، سمینارها و همایش های درون و برون سازمانی.

– تنظيم برنامه جلسات ماهانه کميته ها و کميسيون ها .

– کنترل نامه های فيزيکی رسيده به دفتر مدير عامل .

– کنترل نامه های رسيده از طريق اتوماسيون اداری .

– نظارت بر نگارش پيش نويس مکاتبات مورد نظر مدير عامل با داخل و خارج از موسسه از طرف حوزه های مختلف مسئول اقدام.

– رعايت اقدامات امنيتي و حفظ اطلاعات در اختيار بلحاظ جلوگيري از افشاء و سوء استفاده .

 

شماره تماس:

021-33992020