حقوقی و املاک

دفتر امور حقوقی در یک نگاه

مدیر امور حقوقی و  قراردادها:

علیرضا مقدم

شرح وظایف:

• سیاست گذاری در خصوص قوانین، دستورالعملها و آیین نامه های مورد نیاز صندوق احیاء
• تهيه برنامه ساليانه صندوق احیاء در حوزه حقوقي با توجه به برنامه‌ها و اهداف موسسه در هر سال
• اقدامات قانوني درمورد اخطاريه هاي محاكم قضايي و تهيه لوايح دفاعيه
• نظارت بر تنظيم اظهارنامه ها و دادخواست‌ها و پيگيري موضوعات مربوط به حقوق صندوق احیاء
• نظارت بر انجام امور ثبتي و پيگيري و تعقيب دعاوي در مراجع قضايي
• نظارت بر تهيه و تنظيم قراردادهاي لازم يا اظهارنظر در پيش نويس قراردادهاي منعقده في مابين صندوق احیاء با افراد حقيقي و حقوقي
• سیاست گذاری در خصوص فرآیند واگذاری بناهای تاریخی و انجام امور مربوط به کمیسیون مزایده
شماره تماس:
021-33992015

دفتر امور حقوقی

• تدوين دستورالعملها و آيين نامه ها و پيگيري لازم براي تصويب آنها و بررسی و اظهار نظر حقوقی در مورد پیش نویس آیین نامه ها، طرحها و لوایح قانونی مرتبط با صندوق و نیز تهیه پیش نویس لوایح مورد نیاز صندوق.
• تهیه اسناد و مدارک استاندارد (تیپ) جهت وصول مطالبات صندوق از طریق مسالمت‌آمیز و نظارت بر حسن اجرای دقیق آن از طریق اخطار، مذاکره، مشاوره، مصالحه، ابلاغ و… .
• تهیه کلیه اسناد و مدارک مزایده و ساماندهی جلسات مزایده و اظهار نظر حقوقی در خصوص صورتجلسات مزایده
• نظارت و مدیریت امور محوله به وکلای دادگستری جهت احقاق حقوق صندوق از طریق طرح دعاوی در مراجع قضایی
• بررسی و پاسخگویی به کلیه استعلامات حقوقی و قانونی سایر واحدهای صندوق احیاء
• بررسی و راهکار استفاده از قوانین و آیین نامه های جاری که پتانسیل مورد انتفاع صندوق احیا را داشته باشد.
• تهیه پیش نویس مصوبات لازم برای تصویب در هیئت وزیران.
• بررسی و پیشنهاد اصلاحات لازم برای برخی از مصوبات هیئت وزیران.

اداره املاک

• پیگیری و هماهنگی‌های لازمه با ادارات کل استانی در خصوص نحوه تصرف و مالکیت بناهای واگذار شده به صندوق احیاء
• پیگیری و اقدام لازم درخصوص پلاکهای ثبتی، صدور سند، و گردش کار فرآیند صدور اسناد مالکیت
• اقدام جهت درج نام صندوق در اسناد مالکیت مطابق با آیین‌‌نامه مستند سازی اموال غیر منقول
• انجام امور مربوط به تحویل و تحول فیزیکی بناها

اداره امور قراردادها

• مانیتور قرارداد ها از حیث نحوه انجام تعهدات قراردادی
• اخذ گزارش از واحد مالی در خصوص بدهی های بهره برداران و اخطار کتبی به آنها جهت واریز
• تهیه قراردادهای پرسنلی
• بررسی قراردادها از حیث عدم مغایرت با قوانین موضوعه
• تنظیم پیش نویس انواع  قراردادها، از جمله قرارداد واگذاری بناها متناسب با وضعیت و شرایط خاص هریک از بناها و طرفهای قرارداد، قرارداد پرسنل، پیمانکاری، اجاره، BOT و …

اطلاعات حقوقی صندوق احیاء

آیین نامه تضمین برای معاملات دولت
معيارها و ضوابط ارزيابي كميته فني و بازرگاني
شرایط شرکت در مزایده
متن قرارداد
پیوست1 الی 4 قرارداد
برگ پيشنهاد قيمت
فرم نمونه ضمانت نامه بانکی تضمین انجام تعهدات