حضرت آیت الله خامنه‌ای،رهبرمعظم انقلاب

کشور ایران شأنش خیلی بالاتر از این است که به عنوان یک کشور درجه دوم در دنیا محسوب شود. این کشور باید در سطح بالای کشورها و ملت ها قرار داشته باشد. سابقه تاریخی ما ، میراث فرهنگی ما، توانایی های مردمی ما ، ظرفیت های طبیعی ما، همه به ما این را املاء و دیکته می کنند.

همه ی بناهایی که از لحاظ تاریخی چه در اینجا، چه در اصفهان، چه در بقیه ی نقاط کشور، وجود دارد، از این قبیل است. درست است که جباران استفاده کردند، اما خالق و آفریننده ی این مجموعه ها کیست؟ ذهن ایرانی است، سرانگشت هنرمند ایرانی است، روحیه ی بلندنظر ایرانی است، ابتکار و ذوق ایرانی است؛ این برای یک ملت افتخار است.