اداره نظارت بر پروژه ها

  شرح وظایف
– پایش دوره ای شاخص ها و دستورالعمل هاي ناظر بر نحوه تعيين كاربري بناها و اماكن فرهنگي- تاريخي، واگذار شده از طرف صندوق احیاء، با توجه به ویژگی های تاریخی، فرهنگی، هنری، کالبدی، سازه ای، طبیعی، اجتماعی و محیطی و عملکرد تاریخی آثار
– نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي مرمت، احياء و بهره برداري از بناها و اماكن و بافت های تاريخي- فرهنگي واگذار شده از طرف صندوق احیاء 
– نظارت و اتخاذ تدابیر و ایجاد شرایط لازم بر حسن اجرای قوانین، مقررات و آئین نامه ها، قراردادها و کنوانسیون های ملی و بین المللی در مورد احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و اماکن فرهنگی واگذار شده از طرف صندوق احیاء   
– بررسي و تصويب طرح هاي مرمت، احياء، تجهيز، بهره برداري و نگهداري از بناها و اماكن تاريخي- فرهنگي واگذار شده توسط صندوق احیاء
– انجام اقدامات لازم جهت جلوگيري از تغييركاربري و بهره برداري های بلامجوز از بناهای تحت اختیار صندوق احیاء
شماره تماس

33992015 و 33945599داخلی150