اداره فنی و طراحی

رئیس اداره
 
•  اداره فنی و طراحی   
شرح وظایف
– تهیه و گردآوری اطلاعات جهت ایجادپایگاه داده ها و اطلاعات تخصصی- فنی با قابلیت دسترسی برای سطوح مختلف مخاطبين بمنظور معرفی فعالیت های صندوق و ارائه اسناد و مدارك علمي و خدمات به پژوهشگران و مراجعه کنندگان
– شناسايي و حمايت از مشاوران، پيمانكاران و صاحبان مشاغل مرتبط با مرمت، احیاء، تجهیز و بهره برداری از اماکن تاریخی فرهنگی و جامعه ذینفعان
– ایجاد مرکز اسناد وبانک اطلاعاتی مربوط به بناهای تحت اختیار صندوق احیاء (مطابق با مصوبات هیأت وزیران و بناهای شناسایی شده)و بروزرسانی مستمر آن و نظارت بر نحوه مبادله اسناد و مدارك پروژه ها در چارچوب مقررات مربوط.
– گردآوری منابع علمی و پژوهشی، مجلات معتبر داخلی و خارجی و زمینه‌سازی مشارکت و حضور صندوق در سمینارهای مرتبط در داخل و خارج از کشور
– همكاري و مشاركت با سایر واحدهای داخلی صندوق در تهیه گزارش ها، كارنامه علمی-پژوهشي و دستورالعمل ها
– همكاري و هماهنگي با مؤسسات تحقيقاتي و مراكز دانشگاهي در ارتباط با پژوهش های مرتبط با فعالیت های صندوق احیاء
شماره تماس
33992015 و 33945599