اداره املاک

• پیگیری و هماهنگی‌های لازمه با ادارات کل استانی در خصوص نحوه تصرف و مالکیت بناهای واگذار شده به صندوق احیاء
• پیگیری و اقدام لازم درخصوص پلاکهای ثبتی، صدور سند، و گردش کار فرآیند صدور اسناد مالکیت
• اقدام جهت درج نام صندوق در اسناد مالکیت مطابق با آیین‌‌نامه مستند سازی اموال غیر منقول
• انجام امور مربوط به تحویل و تحول فیزیکی بناها