کاروانسرای شاه عباسی دامغان

کاروانسرای شاه عباسی دامغان

نام بنا: کاروانسرای شاه عباسی دامغان

استان : سمنان

شهر : دامغان

وضعیت : واگذار شده

کاروانسرای شاه عباسی دامغان اطلاعات بیشتر


کاروانسرای شاه عباسی دامغان

بنای تاریخی کاروانسرای شاه عباسی دامغان در استان سمنان، شهرستان دامغان، مرکز شهرو در کنار بزرگراه آزادی  واقع شده است. این بنای صفوی با مساحت حدود 3800متر مربع و با شماره 1966در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

حق بهره برداری از بنای مذکور با کاربری خدماتی، فرهنگی، پذیرایی طی برگزاری تشریفات قانونی مزایده در تاریخ 96/05/15به دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آویژگان واگذار گردید.


کاربری ها


تفریحی و ورزشی خدماتی و اداری آموزشی تجاری
بهداشتی و درمانی فرهنگی و هنری اقامتی پذیرایی
کارگاهی و صنعتی پژوهشی و علمی مسکونی آیینی

تصاویر


روی نقشه