بناهای واگذار شده در حال مرمت

جستجو
توجه : میتوانید بر اساس یکی از این موارد جستجو کنید
قلعه میرغلام

قلعه میرغلام

ایلام / دره شهر

خانه طاهریان

خانه طاهریان

سمنان / سمنان

خانه نجفی

خانه نجفی

بوشهر / بوشهر

خانه امینیان

خانه امینیان

کرمان / کرمان

کاروانسرای وکیل

کاروانسرای وکیل

کرمان / کرمان

کاروانسرای قوام آباد

کاروانسرای قوام آباد

فارس / سعادت شهر، روستای قوام آباد