دفتر امور حقوقی در یک نگاه

محمد امیر فتاحی

سوابق تحصیلی

- لیسانس حقوقی قضایی

سوابق مدیریتی

1- مدیر کل امور مجلس کمیته ­ ی امداد امام خمینی (ره) سال­های 73 لغایت 87

2- معاون برنامه ریزی، حقوقی و امور مجلس کمیته­ ی امداد امام خمینی (ره) سال­های87 لغایت 89

3- معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات کمیته­ ی امداد امام خمینی(ره) سال­های 89 لغایت 94

4- دبیر شورای عالی پژوهش و برنامه­ریزی کمیته­ ی امداد امام خمینی(ره) سال­های 88 لغایت 94

 

مسؤولیت های دیگر:

- عضو ستاد تدوین برنامه­ی پنج ساله­ی سوم امداد امام خمینی (ره)

- عضو ستاد تدوین برنامه­ی پنج ساله­ی چهارم کمیته­ ی امداد امام خمینی(ره)

- رییس ستاد تدوین برنامه­ی پنج ساله­ی پنجم کمیته­ ی امداد امام خمینی (ره)

- ریس ستاد بازنگری ساختار و تشکیلات کمیته­ ی امداد امام خمینی(ره) در سال 88

- دبیر ستاد بازنگری ساختار و تشکیلات کمیته­ یامداد امام خمینی(ره) در سال 76

- دبیر ستاد بازنگری ساختار و تشکیلات مجتمع اقتصادی کمیته­ یامداد امام خمینی(ره) در سال 78

- عضو کمیته­ی اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیته­ یامداد امام خمینی(ره)

- عضو شورای خرید خدمات کارشناسی(موضوع قانون مناقصات) در کمیته­ی امداد امام خمینی (ره)

- رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کمیته­ یامداد امام خمینی (ره)

- عضو هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کمیته­ یامداد امام خمینی (ره)

- عضو هیات مرکزی گزینش کمیته­ یامداد امام خمینی (ره)

 

 

شرح وظایف:

 
• سیاست گذاری در خصوص قوانین، دستورالعملها و آیین نامه های مورد نیاز صندوق احیاء
• تهيه برنامه ساليانه صندوق احیاء در حوزه حقوقي با توجه به برنامه‌ها و اهداف موسسه در هر سال
• اقدامات قانوني درمورد اخطاريه هاي محاكم قضايي و تهيه لوايح دفاعيه
• نظارت بر تنظيم اظهارنامه ها و دادخواست‌ها و پيگيري موضوعات مربوط به حقوق صندوق احیاء
• نظارت بر انجام امور ثبتي و پيگيري و تعقيب دعاوي در مراجع قضايي
• نظارت بر تهيه و تنظيم قراردادهاي لازم يا اظهارنظر در پيش نويس قراردادهاي منعقده في مابين صندوق احیاء با افراد حقيقي و حقوقي 
• سیاست گذاری در خصوص فرآیند واگذاری بناهای تاریخی و انجام امور مربوط به کمیسیون مزایده
 
شماره تماس:
021-33110315
داخلی 202