فرم درخواست متقاضیان سرمایه گذاری و بهره برداری جهت احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی
 
   
 
   
اطلاعات عمومی
 
حقیقی  
حقوقی
 
نام و نام خانوادگي  
نام شركت
 
تاريخ تولد  
نام مدیرعامل
 
شماره شناسنامه  
سال تأسيس شركت
 
شغل  
شماره ثبت
 
   
نوع شرکت
       
حوزه فعالیت شرکت
    * شماره تماس
    * نشانی
      * ایمیل
    توضیحات
    اطلاعات عمومی بنای مورد درخواست
منطقه شهرستان استان مکان بنای مورد درخواست
       
    مترمربع حدود مساحت بنای مورد درخواست
    خير بله آیا بنای خاصی مدنظر شماست؟
  نام بنا و نشانی آن
میلیون ریال حداکثر قیمت درخواستی خرید نوع درخواست
میلیون ریال   اجاره ماهانه اجاره  
  میزان و درصد حق الشرکه شراکت  
 
      کاربری پیشنهادی
  پیوست کردن رزومه متقاضی توانایی‌های فنی و سوابق در حوزه کاربری
  مشارکت وام و تسهیلات توسط متقاضی نحوه تامین منابع مورد نیاز طرح
    ندارد دارد

طرح بهره‌برداری(امکان‌سنجی)  

  پیوست کردن طرح بهره‌برداری  
 

نوع حمايت درخواستي( استفاده از حمایتهای زیر تنها در صورتی امکانپذیر است که بنا در فهرست آثار ثبت شده باشد):
مشاوره فنی و تخصصی در خصوص تهیه و اجراء طرح مرمت 
مشاوره فنی و تخصصی در خصوص تهیه و اجراء طرح بهره برداری 
معافیت از پرداخت عوارض تغییر کاربری
معافیت از پرداخت مالیات 
استفاده از حق تراکم شناور 
همکاری در جذب تسهیلات(در صورت وجود تسهیلات برای کاربری مصوب)
 

       

نام و نام خانوادگی *

تایید اطلاعات فوق