تماس با ما

نشانی :
تهران، خیابان جمهوری، نرسیده به بهارستان، خیابان ملت، تقاطع خیابان اکباتان،عمارت تاریخی مسعودیه
تلفنخانه :
02133992016 , 02133992017 , ,
فاکس مستقیم :
02133945599
دفتر مدیرعامل :
02133930050 , 0213399202002
دفتر روابط عمومی :
02133992016
یگان حفاظت :
02133992017 , داخلی 420
ایمیل مدیرعامل:
Managingdirector@chre.ir
ایمیل روابط عمومی :
Info@chre.ir
وبسایت :
www.chre.ir , www.saabta.ir , www.ehyajournal.ir ,