ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
1 آذربایجان شرقی علیرضا پورشریف آجرکاری 09149112247
2 آذربایجان شرقی کاظم جاوید حسینکلو مقرنس کار 09144196718
3 آذربایجان شرقی صمد کریمی نجار سنتی 09144015238
4 آذربایجان شرقی ابراهیم نجفیان مقرنس کار 09143197732
5 آذربایجان شرقی فرید موحدی سنگ کار 09148665245
6 آذربایجان شرقی رسول زرین کویج آجرکاری 09909827460
7 آذربایجان شرقی محمدرضا عبدی مقرنس کار 09149144142
8 آذربایجان شرقی حمید بیگی آئینه کاری 09141168823
9 آذربایجان شرقی محمد تقی درگاهی آجرکاری 09143166104
10 آذربایجان شرقی رحیم درگاهی آجرکاری 09141042193
11 آذربایجان شرقی مجید صافی مقرنس کار 09144007548
12 آذربایجان شرقی غلامرضا گلی مرمت تزئینات 09141001481
13 آذربایجان شرقی علی باستانی سنگ کار 09144108835
14 آذربایجان شرقی اکبر باستانی مرمت سنگ 09144028959
15 آذربایجان شرقی کرامت شکرزاده آجرکاری 09141049782
16 آذربایجان شرقی خانعلی نجفیان معمار سنتی 09141032481
17 آذربایجان شرقی اکبر نمکی آجرکاری 09143139240
18 آذربایجان شرقی ناصر خاکی نجار سنتی 09141072432
19 آذربایجان شرقی برات فتحی معمار سنتی 0914182873
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
20 آذربایجان غربی خسرو محمدی سنگ تراش 09143615403
21 آذربایجان غربی مجید بدیعی آجرکاری 09036136812
22 آذربایجان غربی یدالله عطارد آجرکاری 09143451755
23 آذربایجان غربی رضا میلان آجرکاری 09143478792
24 آذربایجان غربی رسول میلان آجرکاری 09147996938
25 آذربایجان غربی سنا شویشی آجرکاری 09906872732
26 آذربایجان غربی کاووس میلان آجرکاری 09143884267
27 آذربایجان غربی عثمان قلیکی میلان آجرکاری 09149481940
28 آذربایجان غربی دنیا مالی قوردویی میلان سنگ تراش 09143483503
29 آذربایجان غربی کمال ابراهیم زاده طاق زن 09147996938
30 آذربایجان غربی بهرام احمدزاده سنگ تراش 09143064144
31 آذربایجان غربی عیسی ابراهیمی معمار سنتی 09145745525
32 آذربایجان غربی محسن قاسمی آجرکاری 09011371470
33 آذربایجان غربی یونس جمشیدی معمار سنتی 09143466745
34 آذربایجان غربی اسماعیل اسماعیلی معمار سنتی 09143437036
35 آذربایجان غربی بهاء الدین احمدی آجرکاری 09147120633
36 آذربایجان غربی صدرالدین شیردل سنگ تراش 09144477344
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
37 اردبیل حسین قدرتی دیزج آجرکاری 09141538703
38 اردبیل رسول دیباکار کاشیکاری 09141511357
39 اردبیل غلام رضا دیباکار کاشیکاری 09143532219
40 اردبیل موسی رجبی اصل مرمت تزئینات 09144540921
41 اردبیل بایرام علی ولیوند مقرنس کاری 09126605105
42 اردبیل صداقت مرادی طاق زنی 09143584394
43 اردبیل آیت طهماسبی پور طاق زنی 09143518445
44 اردبیل محمد درازی معمار سنتی 09144537012
45 اردبیل محسن دلجو آئینه کاری 09358888711
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
46 اصفهان عبدالله تصویری استاد گچبری 09131613717
47 اصفهان مهدی ابوالفضلی استاد معمارسنتی 09355500617
48 اصفهان سیداکبر حلی استاد معمار سنتی 09212310692
49 اصفهان حسین رحیمی مقرنس کار 09131634755
50 اصفهان سیدرضا میخو بیدگلی استاد معمارسنتی 09131633153
51 اصفهان رمضان  علی آقایی مقرنس کار 09133013710
52 اصفهان یدالله علی آقایی مقرنس کار 09131034616
53 اصفهان حاج اکبر اکلیلی گچبری 09132673390
54 اصفهان صادق بنی علی آئینه کاری 09393790630
55 اصفهان مهدی آسخی استاد معمار سنتی 09131639804
56 اصفهان علی زراعت کاشانی کاشیکاری 09137882563
57 اصفهان مهدی زراعت کاشانی استاد معمار سنتی 09131639804
58 اصفهان مرتضی شِبانی مرمت نقاشی دیواری 09133635724
59 اصفهان احسان یوسف پور نمای سنتی 09358763265
60 اصفهان محمد یزلانی استاد معمار سنتی 09133621467
61 اصفهان مصطفی اّرست استاد لایه چینی 09134000160
62 اصفهان حسن بدیعی بنای سنتی 09133058927
63 اصفهان حسین شفاهی نجار سنتی 09132762825
64 اصفهان سیداصغر مرتضوی مرمت تزئینات 09132776469
65 اصفهان علی اکبر قنا حفر قنات 09132601075
66 اصفهان عباس کاظم پور کاشیکاری 09121782969
67 اصفهان سید رضا طباطبایی سنگ تراش 09133042385
68 اصفهان حمید طباطبایی مرمت تزئینات 09133042385
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
69 البرز * * *
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
70 ایلام رضا مولوی نیا دیوارچین 09141643884
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
71 بوشهر حسین ایاسنگی استاد بنای سنتی 09176215447
72 بوشهر حسین زائری معمار سنتی 09906051073
73 بوشهر مهدی مغدانی مرمت سنگ 09178714073
74 بوشهر فردین غفاری معمار سنتی 09175543601
75 بوشهر حسن زائری استاد بنای سنتی 09399715460
76 بوشهر قاسم زائری سنگ کار 09178720105
77 بوشهر محمد نسیم عزیزی نجار سنتی 09171841827
78 بوشهر نصرالله ویسی گچکار 09175186431
79 بوشهر ذبیح الله ویسی گچکار 09103243106
80 بوشهر حمزه قنبرزاده گچکار 09175183011
81 بوشهر ایمان اسدی کیش گچکار 09171489371
82 بوشهر شعیب نظری گچکار 09175059862
83 بوشهر علی فراهانی گچکار 09170832792
84 بوشهر رضا بشیری گچکار 09174035897
85 بوشهر ابوذر ویسی استاد بنای سنتی 091791450831
86 بوشهر امیر حسینی نجار سنتی 09176281603
87 بوشهر احمد قنبری نجار سنتی 09168333675
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
88 تهران رحیم زمانی مقرنس کار 09121507846
89 تهران حسن رجبی گچبری 09126165143
90 تهران علی اصغر آبانگر مرمت تزئینات 09353627072
91 تهران پرویز پازانی مرمت تزئینات 09122452173
92 تهران نادر پازانی گچبری 09122452173
93 تهران امیرصادقی بنای سنتی 09127047859
94 تهران ابراهیم پور معمار معمار سنتی 09124187793
95 تهران اسماعیل صیاف شیشه رنگی 09121008527
96 تهران خسرو یار احمدی شیروانی کار 09123479627
97 تهران الله داد مرادی استاد معمار سنتی 09125150587
98 تهران حسن الماسی آجرکاری 09121263188
99 تهران رضا فرمهینی نجار سنتی 021-77338113
100 تهران علی کاظم پور کاشیکاری 09121110253
101 تهران حمیدرضا کاظم پور مرمت تزئینات 09121782969
102 تهران جعفر خواجه شیرانی نجار سنتی 09124064985
103 تهران احمد ابوالفتحی نجار سنتی 09123464311
104 تهران حسین همائی شیروانی کار 09123030722
105 تهران محمد همائی شیروانی کار 09128050736
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
106 چهارمحال و بختیاری حیدر زمانی جونقانی معمار سنتی 09133836322
107 چهارمحال و بختیاری علی محمودیان جونقانی مرمت تزئینات 09133140634
108 چهارمحال و بختیاری مجتبی رضایی نجار سنتی 09139834125
109 چهارمحال و بختیاری هادی حمزه زاده بروجنی نمای سنتی 09132836120
110 چهارمحال و بختیاری محمد آزاد اجرای طاق و گنبد 09144621573
111 چهارمحال و بختیاری منصور حیدری معمار سنتی 09143620142
112 چهارمحال و بختیاری ایرج صالحی نمای سنتی 09144624234
113 چهارمحال و بختیاری ایاز میراحمدی نمای سنتی 09135903995
114 چهارمحال و بختیاری داوود زمانی معمار سنتی 09137024752
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
115 خراسان جنوبی محمدرضا آئین استاد بنای سنتی 09158624179
116 خراسان جنوبی غلام رسول آئین معمار سنتی 09159640797
117 خراسان جنوبی مهدی رضایی معمار سنتی 09152651725
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
118 خراسان رضوی سید محمد قدمگاهی معمار سنتی 09159195862
119 خراسان رضوی ابراهیم رفعتی کلات اجرای کتیبه و محراب استادکار ممتاز مرمت آثار 09155149140
120 خراسان رضوی حسن کوثری کاشیکاری 09158259713
121 خراسان رضوی محمود سعادت پور کاشیکاری 0942616545
122 خراسان رضوی سید جلال شمسی نژاد مقرنس کار 09153007922
123 خراسان رضوی علی اکبر نوروزی مرمت تزئینات معماری 09153583081
124 خراسان رضوی محمد اسماعیل مهربان اجرای طاق و گنبد 09157024090
125 خراسان رضوی احمد نوقندی معمار سنتی 09152190919
126 خراسان رضوی سید محمد سعادتی اجری طاق و گنبد 09105130094
127 خراسان رضوی عباسعلی عرب زوزنی معمار سنتی 09159205961
128 خراسان رضوی عبدالخالق فخر احمدی کاشیکاری 09154031329
129 خراسان رضوی ابراهیم یعقوبی اجرای طاق و گنبد 09153286788
130 خراسان رضوی حسین ترابی اجرای طاق و گنبد 09153253200
131 خراسان رضوی محمد کرامتی اجرای طاق و گنبد 09153022087
132 خراسان رضوی سیدغلامرضا استوار نامقی مرمت تزئینات معماری 09153195890
133 خراسان رضوی علی اکبر سلطانی کاشیکاری 09155065509
134 خراسان رضوی محمد صفری استاد بنای سنتی 0901704490
135 خراسان رضوی حسین رمضانپور آجرکار 09358213125
136 خراسان رضوی علی مومنی عبدل آبادی اجرای طاق و گنبد 09155184025
137 خراسان رضوی حسین مومنی عبدل آبادی اجرای طاق و گنبد 09153012174
138 خراسان رضوی محمد مرادزاده استاد بنای سنتی 09371998430
139 خراسان رضوی حکیم حبیبی برآبادی استاد بنای سنتی 09159270896
140 خراسان رضوی محمدرضا خلیلی باغون ابادی آئینه کار 0943839424
141 خراسان رضوی حسین کلاته میمری سنگ کار 09159722554
142 خراسان رضوی موسی الرضا میمری اجرای طاق و گنبد 09158721546
143 خراسان رضوی محمدعلی نوقندی استاد بنای سنتی 09151214035
144 خراسان رضوی محمود روشن استاد بنای سنتی 09158051701
145 خراسان رضوی الیاس میرزاده آجرکاری 09354578840
146 خراسان رضوی علی قاسمی نجارسنتی 09153150260
147 خراسان رضوی محمد دهقانی نجارسنتی 09151155194
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
148 خراسان شمالی محمدحسن زاده آجرکاری 09151883618
149 خراسان شمالی محمد زارعی مرمت سنگ 09194200579
150 خراسان شمالی امیدحسن زاده سنگ کار 09153884868
151 خراسان شمالی محسن بور بور معمار سنتی 09197954566
152 خراسان شمالی عبدالله نودهی آجرکاری 09151875164
153 خراسان شمالی سید مرتضی بهروز  معمار سنتی 09159851206
154 خراسان شمالی ابراهیم امامی سنگ کار 09365851526
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
155 خوزستان احمد الفباغی مرمت تزئینات 09166438353
156 خوزستان غلامرضا نویدنژاد معمار سنتی 09163444487
157 خوزستان محمدحسین نعمانی استاد بنای سنتی 09161410719
158 خوزستان حسن پور هدایت استاد بنای سنتی 09166454073
159 خوزستان سید عیسی کاشانی معمار سنتی 09166434510
160 خوزستان محمد زیلائی آجرکاری 09166092963
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
161 زنجان اسدالله غفاری اجرای طاق و گنبد 09158148650
162 زنجان اسدالله آذرپیرا نجارسنتی 09122414656
163 زنجان اکبر بیات آجرکاری 09127419007
164 زنجان تقی چراغی معمارسنتی 09192539780
165 زنجان شفیع قدیری مرمت سنگ 09196991087
166 زنجان عبادالله خداکرمی مرمت سنگ 09193452365
167 زنجان فرهاد نجفی نجارسنتی 09192419550
168 زنجان علی احمدی نمای سنتی 09127455114
169 زنجان مجید رسولی اجرای طاق و تویزه 09192776834
170 زنجان محمد بیات معمارسنتی 09127721435
171 زنجان ناصر قلی ضیایی اجرای تزئینات 09193446235
172 زنجان یدالله مایلی استاد بنای سنتی 09127433972
173 زنجان اویس بیات کاشیکاری 09121411246
174 زنجان بهرام غفاری معمارسنتی 09388913566
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
175 سمنان داود عبدالشاه تاق و گنبد 09124313614
176 سمنان فرج الله قزوینیان معمار سنتی 09385560238
177 سمنان سعید سیف هاشمی پی بندی 09127317091
178 سمنان سید حسین جوادی آملی نمای سنتی 09123310815
179 سمنان علی طرود رستمی نمای سنتی 09128316248
180 سمنان علیرضا نصرین کاشیکاری 09124741948
181 سمنان عرب علی قاسمی نمای سنتی 09128321893
182 سمنان علی حسینی نمای سنتی 09125733936
183 سمنان چنگیز قجر کاشیکاری 09121314148
184 سمنان زین العابدین رحیمی علایی نجار سنتی(سازنده ارسی) 09125322817
185 سمنان مسلم گلی نمای سنتی 09193320887
186 سمنان محمدرضا قاسمی نمای سنتی 09195499483
187 سمنان محمد رضا سلمانی نمای سنتی 09196687530
188 سمنان محمد مهدی فراتی مقرنس کار 09194300927
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
189 سیستان و بلوچستان ستار زاهلی کاربندی 09141623002
190 سیستان و بلوچستان صفدر راز آجرکار 09156341086
191 سیستان و بلوچستان ابراهیم نارونی استاد بنای سنتی 09157443063
192 سیستان و بلوچستان مجید دکالی سنگ تراش 09015410769
193 سیستان و بلوچستان مهیم درزاده استاد بنای سنتی 09335362385
194 سیستان و بلوچستان عبدالله مالکی آجرکار 09155490272
195 سیستان و بلوچستان عبدالغنی کرد استاد بنای سنتی 09157802372
196 سیستان و بلوچستان پیمان زاهلی معمار سنتی 09374775957
197 سیستان و بلوچستان فهیم صالحی سازه سنتی- اجرای طاق و گنبد 09143621288
198 سیستان و بلوچستان محمدرفیع حسین زهی نسب استاد بنای سنتی 09150228567
199 سیستان و بلوچستان ثناالله حسین زهی نسب استاد بنای سنتی 09156755620
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
200 فارس احمدبردبار کاربندی 09173150049
201 فارس اعظم اله کاظمی سنگ تراش 09173119546
202 فارس سیدعبدالرسول سیرجانیان کاشیکاری 09177081483
203 فارس ناصر لنگرانی مرمت چوب 09173362745
204 فارس یوسف قدیری گچبری سنتی 09173367370
205 فارس یونس قدیری گچبری سنتی 09350862709
206 فارس علی حسام پور آئینه کار 09173192127
207 فارس مهدی میان دور تزئینات چوبی 09362371863
208 فارس جواد رنجبر آجرکاری 09171032441
209 فارس علی تعبدی میناکاری-سفال 09171175897
210 فارس عبدالعلی قدرت تزئینات چوبی 09173139386
211 فارس علیرضا عشقی آجرتراش 09171387035
212 فارس محمد مهدی عامری مرمت درب و پنجره 09171012810
213 فارس بهنام مرادی آجرکاری 09179990539
214 فارس مهدی فلاح زاده آجرکاری 09171133889
215 فارس حسین صالحی سنگ تراش 09178280081
216 فارس محسن بناکار آئینه کاری 09173144423
217 فارس محمد مهدی آذرنگ کاشیکاری 09171135809
218 فارس محسن عقبی طلب آئینه کاری 09171887591
219 فارس اصغر خوشاب اجرای شیروانی فلزی 09179194208
220 فارس کاظم کلاهی گچکاری 09177120981
221 فارس واحد شب خیز کاشیکاری 09177018387
222 فارس داستان فتح پور آجرکاری 09173001280
223 فارس محمد مهدی رجحانی کاشیکاری 09178168360
224 فارس احمدرضا خوشرنگ تزئینات چوبی 09177110859
225 فارس مرتضی کتابی تزئینات چوبی 09177148590
226 فارس محمد خلیل شایان مهر(صحرانورد) کاشیکاری 09368763258
227 فارس احمد شیشه گر کاشیکاری 09177087003
228 فارس رضا شیشه گر کاشیکاری 09171157620
229 فارس عبدالرضا رحمانی قشقایی سنگ تراش 09179699755
230 فارس سیروس زارع مرمت سنگ 09177037696
231 فارس حسن راهساز مرمت سنگ 09177153616
232 فارس حسن جامی گچبری سنتی 09174178044
233 فارس اصغر قربانی مرمت ارسی 09171123594
234 فارس عظیم لطف پور گچبری سنتی 0973096697
235 فارس محمدحسن سبحان منش گچبری سنتی 09173026561
236 فارس حبیب حاجی محمدی شش ابتدایی 09178881210
237 فارس فرشید زارع کاشیکاری 09174033794
238 فارس شاپور شایان مرمت کار چوب 09176905332
239 فارس قاسم مزکا شیرازی گچکار 09174415963
240 فارس امید رشالی گل پیچ اجرای شیروانی فلزی 09177046249
241 فارس محمدحسن رحمانی قشقایی سنگ تراش 09179699755
242 فارس محمد علی شکرخند نجار سنتی 09174153775
243 فارس جاسم شکرخند نجار سنتی 09177017646
244 فارس عبدالرضا شکرخند نجار سنتی 09173874378
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
245 قزوین اسدلله رضاییون مرمت تزئینات 09195484059
246 قزوین ابوالقاسم ماخانی معمار سنتی 09380566426
247 قزوین رحیم ماخانی معمار سنتی 09127814710
248 قزوین محمد بیاتی معمار سنتی 09127828227
249 قزوین حسین بیاتی معمار سنتی 09192888025
250 قزوین سجاد اسدی آجرکاری 09127880694
251 قزوین علی بامی نجار سنتی 09196162880
252 قزوین رضا میرزایی مقرنس کار 09124814562
253 قزوین رضا داداشی آجرکاری 09019160689
254 قزوین قربان مافی نجار سنتی 09123813141
255 قزوین حسین یزبری معمار سنتی 09122826340
256 قزوین محمد یزبری معمار سنتی 09121826800
257 قزوین جمشید رحیمی مهربان معمار سنتی 09128825366
258 قزوین ابوالفضل شهدوست آجرکاری 09127815064
259 قزوین مهدی نادری فرد معمار سنتی 09121822393
260 قزوین تیمور سکنی معمار سنتی 09127889274
261 قزوین محمد صبوری استاد بنای سنتی 09192846922
262 قزوین سید علی عبدالحسینی مرمت تزئینات 09123826971
263 قزوین مسعود نادری نجار سنتی 09127805417
264 قزوین هاشم وحیدی معمار سنتی 09127881029
265 قزوین جواد شهدوست اجرای طاق و گنبد 09128835169
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
266 قم رضا عزتی معمار سنتی 09124513270
267 قم مهدی محمودنژاد معمار سنتی 09121512285
268 قم علی کوه خضری کاشیکاری 09122513162
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
269 کردستان پرویز پروهان معمار سنتی 09183793717
270 کردستان موسی شریعتی معمار سنتی 09189793908
271 کردستان صبار صلواتی کاشیکاری 09189795851
272 کردستان طه محمودی مرمت تزئینات 09353730156
273 کردستان جمیل آژیر شیروانی ساز 09183770478
274 کردستان هادی حسینی نجار سنتی 09380430120
275 کردستان پگاه میرزایی کاشیکاری 09129629833
276 کردستان ادریس خضری نجار سنتی 09368569446
277 کردستان مهدی ضیاءالدینی مرمت تزئینات 09188709208
278 کردستان جمیله معصومی نجار سنتی 09188729205
279 کردستان عابد ویسی نجار سنتی 09188718317
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
280 کرمان محمد آتش هوش مقرنس کار 09163657264
281 کرمان غلامحسین امیری گاز کهنی آجرکاری 09139399765
282 کرمان احمد محمدی بازرگان طاق زنی 09132431403
283 کرمان محمدرضا بشاش مقرنس کار 09019925773
284 کرمان ناصر حاج غنی آجرکاری 09131416840
285 کرمان علی حسن خانی مقرنس کار 09133917347
286 کرمان احمد حیدری راد نمای سنتی 09136625417
287 کرمان محمد خواجه حسینی معمار سنتی 09138413122
288 کرمان مهدی خیری معمار سنتی 09139435405
289 کرمان حجت رضایی نمای سنتی 09139435405
290 کرمان غلامرضا رضایی نمای سنتی 09132953812
291 کرمان محمد رجبی نمای سنتی 09131971808
292 کرمان علی اصغر زنگی آبادی آجرکاری 09131963101
293 کرمان طبیعت شمس الدینی مقرنس کار 09132403920
294 کرمان ماشاالله شیخ زاهدی نمای سنتی 09131969242
295 کرمان حمید صادقی عسگری نمای سنتی 09139966134
296 کرمان اسفندیار علی توکلی آجرکاری 9131958634
297 کرمان علی فخرآبادی نمای سنتی 09133476401
298 کرمان حبیب الله فیضی آجرکاری 09133424636
299 کرمان عبدالرضا فیضی آجرکاری 09131983893
300 کرمان جواد لاله زاری پور گچبری 09133972352
301 کرمان محمد ولی آبادی آجرکاری 09133401803
302 کرمان بهنام داوودی معمار سنتی 09139879747
303 کرمان غلامرضا یعقوبی معزآبادی آجرکاری 09133995768
304 کرمان صفر زنگی آبادی آجرکاری 09139952721
305 کرمان هادی محمدی بازرگان طاق زنی 09139380243
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
306 کهگیلویه و بویر احمد مسعود عابدی استاد بنای سنتی 09178425942
307 کهگیلویه و بویر احمد فرج الله نوروزی معمار سنتی 09907318450
308 کهگیلویه و بویر احمد عادل حاجتی مقدم سنگ کاری 09176275881
309 کهگیلویه و بویر احمد داور فروغیان معمار سنتی 09178425638
310 کهگیلویه و بویر احمد محمدنیک روز آجرکاری 09171492426
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
311 گلستان عبدالله ملکی زیارتی نجار سنتی 09117506029
312 گلستان مهدی ملک سفالگردانی 09112716864
313 گلستان محمد نجار سنگ کاری 09119631842
314 گلستان علی محمد مقدری نجار سنتی 09119672988
315 گلستان مهدی مقدری نجار سنتی 09119627513
316 گلستان منصور صفری نجار سنتی 09119756591
317 گلستان علی اکبر کلات عربی نجار سنتی 09119677488
318 گلستان حسن کلاته عربی نجار سنتی 09111782312
319 گلستان علی حاجیان نژاد نجار سنتی 09192768019
320 گلستان ابوالفضل پور اکبری نجار سنتی 09119736358
321 گلستان عبدالله حسام مرمت سنگ 09119004605
322 گلستان علی اکبر حکم آبادی گچکار 09118697352
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
323 گیلان علی اصغرزاده کاشیکاری 09119393491
324 گیلان سیدعلی مصطفوی نجار سنتی 09118449699
325 گیلان مسعود همتی نجار سنتی 09112350036
326 گیلان صادق مولایی سفال چینی 09119460779
327 گیلان سیروس نادری آجرکاری 09111310390
328 گیلان احمد صالح نجار سنتی 09112385356
329 گیلان خیرالله زیرانی دیوارچین 0911929417
330 گیلان بیت الله مومنی سفت کار 09116057746
331 گیلان یزدان بخش آذربادگان آجرکاری 09113342130
332 گیلان حافظ فروغی آجرکاری 09147082547
333 گیلان امیر مجرد آئینه کار 09122074763
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
334 لرستان علی یوسف پور رمضان آبادی اجرای طاق و گنبد 09169579614
335 لرستان عزیز مراد مرادی سنگ کاری 09163979161
336 لرستان علی یوسف پور  آجرکاری 09169806676
337 لرستان مصطفی یوسف پور کاشیکاری 09165524209
338 لرستان حسین چراغی گچکار 09169564714
339 لرستان یارعلی یوسف پور آجرکاری 09167197075
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
341 مازندران رمضان اسفندیاری نجار سنتی 09119050071
342 مازندران محمد قیصر پور ملکشاه نجار سنتی 09112524431
343 مازندران رضا رمضان نژاد آجرکار 09364544622
344 مازندران حسین علی حیدری آجرکار 09119531053
345 مازندران قنبر علی صادقی اجرای طاق و گنبد 09118509757
346 مازندران سیدعیسی هاشمی معمارسنتی 09117116207
347 مازندران حسن درویشی اجرای طاق و گنبد 09119500160
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
348 مرکزی قدرت اله صالحی معمار سنتی 09131625744
349 مرکزی نادعلی لشنی معمار سنتی 09183632617
350 مرکزی غلام عباس لشنی معمار سنتی 09189597300
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
351 هرمزگان احمدپشت داران استاد بنای سنتی 09179485911
352 هرمزگان عبدالله پشت داران استاد بنای سنتی 09179934528
353 هرمزگان محمد پشت داران استاد بنای سنتی 09171989152
354 هرمزگان غلامرضا محمدی کاشیکاری 09179959843
355 هرمزگان محمدصفاری معمار سنتی 09177632006
356 هرمزگان علی راستگو گچکار 09177640380
357 هرمزگان رضوان آوقی استاد بنای سنتی 09173625142
358 هرمزگان حسین حکیمی گچکار 09179473134
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
359 همدان ابوالحسن میرزایی ازندریانی آجرکاری 09183179815
360 همدان ابوالقاسم قمری طاق زنی 09188511736
361 همدان ابوالقاسم ولی زاده لمبه کوبی 09183535025
362 همدان الله کرم منصوری آجرکاری 09183539626
363 همدان امیر سلیمانی طاق زنی 09189510470
364 همدان امیر محمدی آجرکاری 09189081709
365 همدان بهرام علی ترک آجرکاری 09183179848
366 همدان بهرام محمدی نماکاری 09183121672
367 همدان بهنام ولیزاده مرمت چوب  09195094987
368 همدان حسن ابومسعودی مرمت چوب  09131132922
369 همدان حسین خلجی بندکشی 09187102716
370 همدان حمیدرضا خدابخشی نماکاری 09189516296
371 همدان روح الله شریفی راسخ آجرکاری 09183140275
372 همدان سیداحمد کریمان آجرکاری 09183519037
373 همدان سید مهدی کریمان آجرکاری 09125073305
374 همدان سید محمود ملک پور اجرای شیروانی فلزی 09366487163
375 همدان عباس رحمانی نماکاری 09185436758
376 همدان عباس گودرزی آهک بری 09189517724
377 همدان عباسعلی صادقی طاق زنی 09189152853
378 همدان علی سهیلی باقری منش آجرکاری 09183124408
379 همدان کاظم نعمتی مرمت چوب  09183156851
380 همدان لطفعلی وحدت بهزاد طاق زنی 09183197875
381 همدان محمد حیدری حفر چاه 09192519862
382 همدان محمد مهدی بشیری تبار نقاش ساختمان 09183071582
383 همدان مولایار سلیمانی آجرکاری 09183521014
384 همدان مهدی علامه مزین نازک کاری 09189055961
385 همدان نادر محمدی آجرکاری 09189167964
386 همدان وحیدرضا اصلاحی آجرکاری 09183517846
387 همدان هاشم کامجو آجرکاری 09189086711
388 همدان محمد یوسف صادقی آجرکاری 09181730259
389 همدان محمداسماعیل بختیاری آجرکاری 09122074683
390 همدان معصومه رضایی گره چینی 09183535025
ردیف استان نام و نام خانوادگی تخصص شماره تماس
391 یزد عباس علی پورمبینی معمار سنتی 09133590193
392 یزد علیرضا دهقان طزرجانی معمار سنتی 09132747916
393 یزد محمد محمدآبادی بنای سنتی 09132731403
394 یزد محمدکاظم زارع بیدکی معمار سنتی 09139704317
395 یزد حسن پوردهقان اردکانی بنای سنتی 09132550744
396 یزد غلام رضا سنجرانی بنای سنتی 09133577340
397 یزد قاسم پور حسین معمار سنتی 09133540460
398 یزد محمد زارع عبداللهی اجرای طاق و گنبد 09135373369
399 یزد حسین سجادی نسب اناری معمار سنتی 09131536788
400 یزد حسین فتاحی اردکانی معمار سنتی 09133520901
401 یزد حسین کمالی اردکانی معمار سنتی 09131529287
402 یزد علی منتظری هدش معمار سنتی 09139537357
403 یزد بمان علی زحمتکش سردوراهی آئینه کاری 09140694626
404 یزد محمدحسین قطبی بنای سنتی 09131531478
405 یزد حسین شمس الدینی ده نویی معمار سنتی 09139535565
406 یزد حبیب الله شاکر اردکانی معمار سنتی 09132548252
407 یزد رضا زارع سخویدی اجرای طاق و گنبد 09132578201
408 یزد حسن دهقان طرزجانی بنای سنتی 09139516252
409 یزد حبیب الله حاجی کریمی معمار سنتی 09125377820
410 یزد سید محمد علوی نسب معمار سنتی 09132525197
411 یزد علی محمد سرداری مقرنس کار 09132584353
412 یزد محمد قادری اجرای طاق و گنبد 09131597229
413 یزد ابوالقاسم حیدری معمار سنتی 09138554933
414 یزد محمدخلیل کارگر بیده مقرنس کار 09131564209
415 یزد محمد حاجی ده آبادی اجرای طاق و تویزه 09138626983
416 یزد محمد علی کریمی کاشیکاری 09133732800
417 یزد حسن دهقان پور بنای سنتی 09132550744
418 یزد محمد علی پایدار اجرای طاق و گنبد 09133566825
419 یزد امیرعلی زارع بنای سنتی 09389199309
420 یزد جلال طالبی معمار سنتی 09134515325