پردیس خانه مستوفی

آدرس

استان خوزستان، شهر شوشتر، میدان باطنی، جنب پل شادروان

سرمایه ­ گذار

روزبه سلمان

حجم سرمایه ­ گذاری

650 , 1 میلیون ریال

کاربری

خدماتی، پذیرایی و  فرهنگی

شروع قرارداد

1387

مدت قرارداد

10 سال و 10 ماه

 

خانه مستوفی شوشتر در جنوب رودخانه کارون در محله کندال از جمله محلات تاریخی شهر شوشتر در نزدیکی آثار تاریخی همچون پل تک دهنه داریون، قلعه سلاسل، پل شادروان به مساحت عرصه فعلی1600 مترمربع و اعیانی 720 مترمربع واقع گردیده است. قدمت بنا مربوط به دوره قاجاریه است که به سفارش "میرزا آقا بزرگ مستوفی" دیوانسالار ظل­السلطان به صورت مجموعه­ای شامل خانه، حمام، مسجد و پل تک دهانه موسوم به مستوفی بنا گردیده است. این بنا  بخشی از مجموعه­ای ­است که شامل قسمت اندرونی و بیرونی و اصطبل و حمام و سه خانه به انضمام باغ سه هکتاری بوده است. در حال حاضر تنها آنچه باقی­مانده بخش بیرونی بنا است که محل دیوانخانه بوده است. کاربری بنا پذیرایی و موزه می­باشد.

 

 • پردیس خانه مستوفی

 • پردیس خانه مستوفی

 • پردیس خانه مستوفی

 • پردیس خانه مستوفی

 • پردیس خانه مستوفی

 • پردیس خانه مستوفی

 • پردیس خانه مستوفی

 • پردیس خانه مستوفی

 • پردیس خانه مستوفی

 • پردیس خانه مستوفی

 • پردیس خانه مستوفی

 • پردیس خانه مستوفی

 • پردیس خانه مستوفی

 • پردیس خانه مستوفی

 • پردیس خانه مستوفی