محوطه خانه خاکباز

نشانی

استان مرکزی، شهر اراک، خیابان شهید بهشتی، محوطه موزه مفاخر

مساحت

2000 متر مربع

دوره تاریخی

قاجاریه

حجم سرمایه گذاری

2.500 میلیون ریال

کاربری

پذیرایی

شروع قرارداد

1393

مدت قرارداد

10 سال

 

نوع این بنا کوشکی با تزئینات آجری که خاص دوره قاجاریه می باشد ساخته شده و دارای دو ایوان شرقی و غربی می باشد. همچنین این ساختمان دارای 11 اتاق, حمام خصوصی قدیمی و دو قنات  یکی  در محوطه ساختمان  به نام قنات ده و دیگری در زیر آب انبار به نام قنات حاکم می باشد، قنات ده موقوفه مرحوم حاج آقا محسن اراکی و قنات خان حاکم توسط میرزا علی اکبر خان تفرشی موسوم به دوام الدوله که حاکم عراق عجم (اراک) در زمان ناصرالدین شاه بوده احداث گردیده است.