کاروانسرای مرنجاب

نشانی

استان اصفهان، شهر کاشان، کویر آران و بیدگل

مساحت

3405 متر مربع

دوره تاریخی

صفویه

حجم سرمایه گذاری

11.000 میلیون ریال

کاربری

خدماتی رفاهی بین راهی

شروع قرارداد

1394

مدت قرارداد

12 سال

كاروانسرای مرنجاب متشكل از سر در و هشتی ورودی، چهار ایوان، حجرات با ایوان ورودی در جلوی آنها در چهار طرف صحن و همچنین اصطبل­ها و چهار برج در چهار گوشه كاروانسرا می­باشد. حیاط كاروانسرای مرنجاب همانند محوطه هشتی ورودی آن چهار ضلع اصلی دارد. در چهارگوشه خارجی كاروانسرای مرنجاب ساختمان برج مانندی شكل پذیرفته است كه تقریباً با یكدیگر قرینه ساخته شده است . برج­ها دوطبقه می­باشند، طبقه تحتانی با ورودی كه از داخل راهرو و اصطبل­ها دارد به صورت سرویس و یا انباری بوده و طبقه فوقانی آن با ورودی از پشت­بام برای نگهبانی و عملیات تدافعی مورد استفاده قرار می­گرفته است.