کاروانسرای گز

 

نشانی

استان اصفهان، حاشیه غربی شهر گز،300 متری اتوبان اصفهان تهران

مساحت

6145 متر مربع

دوره تاریخی

صفویه

حجم سرمایه گذاری

18.000 میلیون ریال

کاربری

فرهنگی اقامتی و پذیرایی

مدت قرارداد

16 سال

 

این بنا از کاروانسراهای چهار ایوانی دوره صفویه می‌باشد که در اطراف‏ ایوانهای چهارگانه ایوانهای کوچکتری وجود دارد که هر کدام‏ به یک اتاق منتهی می‏شوند. در گوشه‏ها چهار ایوان وجود دارد که هر کدام به سه اتاق منفصل می‏شوند. پشت ایوانها و اتاقها اصطبل‏های بزرگ و انبارها وسیع موجود است. این اصطبلها هشت ورودی دارند که در انتهای هر ضلع حیاط واقع شده‏اند. یک از ویژگی‌های جالب و منحصر به فرد آن نمای کاشیکاری شده سردر ورودی آن می‌باشد که ارتفاع سردر ورودی 11 متر است. نمای خارجی آن شامل ایوان‌های فوقانی و تحتانی با جرزها و پشت بغل‌های کاشی‌کاری از نوع معقلی می‌باشد. قسمت فوقانی سردر ورودی کاروانسرا نیز تزئینات جالبی از نوع کاشی‌کاری معقلی دارد. برجکی مسقف در شمال شرقی آن قرار دارد و دارای 36  اتاق در چهار طرف اضلاع و بالای سر است. راهروهای نگهداری چهار پایان و بارها و چهار فضای سه اتاقی در گوشه‌های این کاروانسرا می‌باشد.