کاروانسرای قوام آباد

 

نشانی

استان فارس، شهرستان پاسارگاد، شهر سعادت­شهر، روستای قوام آباد، مجاور جاده کمربندی سعادتشهر و مرودشت

مساحت

6145 متر مربع

دوره تاریخی

صفویه

حجم سرمایه گذاری

18.500 میلیون ریال

کاربری

خدماتی رفاهی بین راهی

مدت قرارداد

16 سال