کاروانسرای ده نمک

نشانی

استان سمنان، 35 کیلومتری جاده گرمسار- سمنان

مساحت

3721 متر مربع

دوره تاریخی

صفویه

حجم سرمایه گذاری

5.500 میلیون ریال

کاربری

خدماتی رفاهی بین راهی

شروع قرارداد

1394

مدت قرارداد

13 سال

 

این کاروانسرا چهار ايواني بوده که در هر ضلع خود یک ایوان داشته است. همچنین 24 حجره در طرفین آن واقع گردیده و درب ورودي آن، رو به جنوب است. اندرون بنا محـوطه بزرگي است كه گرداگرد آن داراي اطاق­هاي كوچـك و يك درب بـدون روزن با پوشش آجري مشـهود است و در قسمت شمالي آن يك صـحن بزرگ با طاق مشاهده مي­گردد. در قسمت پشت ساختمان­هاي درون حياط به صورت غلام گردشي طويله­هاي بزرگي براي چهار پايان و مكاني براي خواب و پخت و پز ديده مي­شود. نكته مهم و قابل توجه اينكه آب مورد نياز ساكنان اين كاروانسـرا بوسيله آب انبارهايي كه در كنار جـاده قرار داشته مورد استفاده قرار مي­گرفته است. كارورانسرا يك يخچال قديمي در ضلع غربي و همچنین آب انبار دارد.