کاخ شهرستانک

 

نشانی

استان البرز، جاده کرج- چالوس

مساحت

4118 متر مربع

دوره تاریخی

قاجاریه

حجم سرمایه گذاری

80.000 میلیون ریال

کاربری

فرهنگی، اقامتی و پذیرایی

مدت قرارداد

20 سال

 

بنای کاخ در میان شیار کوه با مناظر طبیعی بسیار زیبا و در کنار رودخانه قرار گرفته است عمارت   شهرستانک به دستور ناصر الدین شاه قاجار بین سالهای 1295 تا 1298 ه.ق ساخته شده است.   بنای کاخ به بخش بیرونی پایتخت­گاه با مساحت 3650 متر مربع در چهار تراز که از کاخ اصلی در تراز   چهام در 2 طبقه قرار گرفته و شامل یک تختگاه و ایوان حوضخانه و در مرکز و اتاقهایی در طرفین بنا می­باشد. بخش اندرونی یا حرمسرا با مساحت 468 مترمربع حیاط تحتانی مشتمل بر فضاهایی است در   اطراف حیاط و متصل به بخش دیوانخانه و دارای 19 اتاق در دو جبهه شمالی و شرقی که عملکرد خدماتی داشته و یک حمام در جبهه غربی تعبیه شده است